C-Roads Hungary

C-Roads Hungary


2017. február 7-én a Magyar Közút Nonprofit Zrt. intelligens közlekedési rendszerek megvalósítását célzó támogatási kérelmet nyújtott be az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi pályázati kiírására, C-ROADS Hungary néven. A Kormány 1089/2017. (II.13.) határozata értelmében egyetért a benyújtott projektjavaslatokkal. A projekt teljes elszámolható költsége 1.995.431 EUR, finanszírozása 85%-ban CEF támogatásból, 15%-ban költségvetési forrásból történik (ideértve az ÁFA finanszírozását is). A Bizottság és az ITM közötti támogatási megállapodás, valamint az ITM és az MK NZrt. közötti támogatási szerződés megkötésére 2018 első felében került sor. A projekt fontos eleme a hazai részvétel a C-Roads közös platform munkájában, melynek során az egyes tagországok műhelymunka keretein belül dolgozzák ki a jármű és az infrastruktúra közötti kommunikáció részletes specifikációit, illetve közös teszteket hajtanak végre annak érdekében, hogy egységes és átjárható szolgáltatások jöjjenek létre Európa-szerte. További fontos elem a hazai kísérleti rendszer bővítése, ezáltal újabb rendszerfunkciók megvalósítása. A platform keretein belül munkacsoportokban zajlik a munkavégzés, ahol az egyes résztvevő országok megosztják egymással a tapasztalataikat, az alkalmazott szabványokat és műszaki specifikációkat. A hazai munkaprogram célja a lefedettség növelése (út menti adóhálózat további kiépítése), a mobil-kommunikációs adatátvitel tesztelése, valamint új, városi környezetben alkalmazható funkciók kialakítása. 2018-ban a megvalósítás előkészítési munkálataira került sor, ideértve a közbeszerzési eljárások előkészítését és a műszaki dokumentációk készítését. A kooperatív ITS (C-ITS) eszközök (Road Side Unit – RSU) beszerzése és telepítése, valamint a már az M1 autópályán megvalósult pilot rendszer frissítése várhatóan 2020 első felében megvalósul. Ezt követően a kialakított alkalmazások határon átnyúló tesztelése kezdődik el egy C-Roads Roadshow keretében. 
Az éves státuszjelentés (ASR-Annual Status Riport) a 2019. március 31-i határidő előtt elkészült, azt az ITM jóváhagyta, és benyújtotta az INEA (a Bizottság végrehajtó szerve) felé. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. aktívan részt vesz a platform munkájában (Steering Committee és Working Group ülések és webes konferenciák).

Kapcsolódó bejegyzések:

Magyarország csatlakozott a C-Roasd platformhoz
Nemzetközi ITS rendezvényen vettünk részt
Városi C-ITS tapasztalatok Bordeauxból
Transport Research Arena (TRA) konferencia és kiállítás
5G tesztállomás Zalaegerszegen
Magyarország az élenjárók között az önvezető autózásban
Közúti biztonság: Újabb előrelépés történt az európai C-ITS szabályozásban
A Magyar Közút a szomszédos országok közútkezelőivel közösen készül az önvezető autózásra

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS