Nyelvváltó

  • English

Önkormányzati utak adatai

Home / Közérdekű adatok / Országos Közúti Adatbank / Önkormányzati utak adatai

Önkormányzati utak adatai

Az 1988. évi I. sz. – a közúti közlekedésről szóló – törvény előírásai szerint a közutakról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatás végrehajtásának módjáról pedig az évenként megújított – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról (OSAP) szóló – kormányrendelet rendelkezik.

Az önkormányzati utak OSAP 1390 adatlap szerinti adatainak szervezett összegyűjtése 2000. évtől folyamatos.

Az OSAP 1390 adatlapon megküldött, ellenőrzött és az önkormányzatokkal egyeztetett, javított adatok az erre a célra kifejlesztett “viAdat” Önkormányzati Közúti Információs Rendszerben kerülnek rögzítésre és nyilvántartásra.

Önkormányzati adatszolgáltatás

Előző évek adatai: