Nyelvváltó

  • English

Tevékenységre vonatkozó adatok

Home / Közérdekű adatok / Tevékenységre vonatkozó adatok

Tevékenységre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődjét a Magyar Közút Kht.-t a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, mint Alapító a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelő formában, az egyéb jogszabályi és törvényi előírások figyelembe vételével alapította a 19 megyei közútkezelő kht. ÁKMI Kht.-ba történő beolvasztásával. A Magyar Közút Kht. 2009. március 31-i fordulónappal átalakult nonprofit zártkörűen működő részvénytársasággá, 2009. április 1. napjától kezdte meg működését. 2013. november 1-től a Kormány 1600/2013. (IX. 3.) határozatának értelmében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. átvette az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) közútkezelői tevékenységét. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2016. december 31. napjával megszűnt, a vagyongazdálkodási feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vette át. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja 2018. május 26-i kezdettel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait.

Társaságunk Alapszabálya itt érhető el.

A társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtásáról
6/1998. (III.11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
29/2010. (IV.7.) KHEM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről
36/2017. (IX.18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat.

A társaság adatvédelmi szabályzata innen érhető el.

***
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A Magyar Közút nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

***
Közszolgáltatások

Útinform osztály
Az országos közúthálózaton előforduló a közlekedés folyamatosságát és biztonságát befolyásoló eseményekről szóló információt az Útinform gyűjti és rendszerezi, majd azokból közlekedési híreket szerkeszt és közcélú közönségtájékoztatás keretében publikálja azokat. A szolgáltatás folyamatos.

Úttörténeti Múzeum
múzeumi szolgáltatás

Tartalma: kiskőrösi állandó kiállítás és szabadtéri gép és híd skanzen, Ópusztaszeri Nemzeti történeti Emlékparkban „Útkaparó ház”
Igénybevétel rendje: nyitva tartás hétfő kivételével minden nap 9-16 óra között
Fizetendő díj mértéke: felnőtt: 500 Ft, gyerek: 300 Ft
Kedvezmények: díjmentes belépés a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint

Országos Közúti Adatbank (OKA) osztály
Az OKA osztályra vonatkozó közszolgáltatások itt tekinthetőek meg.

***
A szerv nyilvántartásai
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások adatai

1. Adatkezelés megnevezése: Túlsúlydíj-követelések érvényesítése, adatok lekérdezése a KEKKH járműnyilvántartásából – NAIH-53926/2012

2. Adatkezelés megnevezése: Elektronikus megfigyelés – kamerázás. A Társaság 1024 Bp. Fényes E. u. 7-13. alatti székházában video-megfigyelő rendszer működtetése. Vagyonvédelem, bűncselekmények megelőzése, illetve kivizsgálása – NAIH-56944/2012

A határozatok itt érhetőek el.

3. Adatkezelés megnevezése: “Diszpécseri telefon és rádióforgalom hangfelvételének rögzítése. Panaszkezelés, problémák tisztázása.”

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63042/2013.

Úthálózatvédelmi osztály

1. Tartozáskezeléses adatbázis: a túlsúly- és eljárási díjtartozással rendelkező esetek jármű és üzembentartói adatainak kezelése

HAMI rendszer – tartozáskezelő moduljában.

Jogalap: 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről (adat nyilvánosan nem hozzáférhető)

2. Időszakos útvonalengedélyre jogosult, szerződött ügyféladatainak kezelése

ODOSZ rendszer – ügyféltörzs

Jogalap: 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről (adat nyilvánosan nem hozzáférhető)

***
Nyilvános kiadványok

50 éve alakultak meg a közúti igazgatóságok
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MC 230.952 / Raktár)

60 éve alakultak meg a közúti igazgatóságok
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MC 228.703 / Raktár)

A magyar gyorsforgalmi úthálózat első 50 éve
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MD 107.326 / Raktár)

***
Döntéshozatal, ülések

A Magyar Közútra nem értelmezhető.

***
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Magyar Közútra nem értelmezhető.

***
Pályázatok

Társaságunk nem írt ki pályázatot.

***
Hirdetmények

A Magyar Közútnak nincs hirdetménye.

***
Energetikai szakreferens jelentés

2018. évi energetikai szakreferensi jelentés

***
Közérdekű adatok igénylése

Illetékes szervezeti egység: Kommunikációs osztály
Elérhetőség: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
tel: 06-1-819-9000
fax: 06-1-819-9540
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat innen tölthető le.
Információs jogokkal foglalkozó személy: Dr. Nándori Márton László

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája:
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája itt tekinthető meg, amelyekben a Magyar Közút az egyik szerződő fél.

***