Tevékenységre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

(utolsó frissítés: 2024. 04.29.)

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődjét a Magyar Közút Kht.-t a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, mint Alapító a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelő formában, az egyéb jogszabályi és törvényi előírások figyelembe vételével alapította a 19 megyei közútkezelő kht. ÁKMI Kht.-ba történő beolvasztásával. A Magyar Közút Kht. 2009. március 31-i fordulónappal átalakult nonprofit zártkörűen működő részvénytársasággá, 2009. április 1. napjától kezdte meg működését. 2013. november 1-től a Kormány 1600/2013. (IX. 3.) határozatának értelmében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. átvette az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) közútkezelői tevékenységét. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2016. december 31. napjával megszűnt, a vagyongazdálkodási feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vette át. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait 2022. május 27. napjától az építési és beruházási miniszter (2022. december 1. napja óta építési és közlekedési miniszter néven) gyakorolja.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel 31 000 kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el. A társaság 2005. október 1-jén jött létre. A vállalat mintegy 6000 fős dolgozói létszáma, valamint gazdasági mutatói alapján az ország első tíz állami vállalata közé sorolható, budapesti központi irányítással 19 vármegyében, 80 mérnökségen végzi közútkezelői munkáját. A társaság célja és feladata, hogy útfenntartó tevékenységével zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban résztvevő számára. A szervezet által végzett tevékenység kiterjed az országos közúthálózat és az autópályák üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira is. Feladataink közé tartozik az utak burkolatának ellenőrzése, javítása, a padkák rendezése, a burkolaton kívüli területek tisztítása, a forgalomra veszélyes növényzet eltávolítása, a vízelvezető rendszerek karbantartása, az utak területek kaszálása, a vegyszeres növényvédelem, az útellenőrzés, a forgalomtechnikai jelzések kihelyezése, az útburkolatjel festés, télen a hó eltakarítás, síkosság-mentesítés. Társaságunk tevékenységi köre ezen felül magában foglalja a túlméretes járművek útvonalengedélyének kiadását, a tehergépjárművek ellenőrzését mérőállomásainkon, az útügyi alágazat szakembereinek továbbképzését, az Útinform, az Országos Közúti Adatbank és a kiskőrösi Úttörténeti Múzeum működtetését.

Szerződésben rögzített feladatainak ellátása mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára fontos a társadalmi szerepvállalás is, a közlekedők, a felnövekvő generációk környezettudatos magatartásra való nevelése, a közlekedési morál, a közlekedésbiztonság javítása.

WHO ARE WE?
Hungarian Public Roads is responsible for the operation and maintenance of nearly 32,000 km of national roads.
The company was established on the 1st of October, 2005. With regard to its more than 6,000 employees and economic indicators, Hungarian Public Roads is ranked among the top ten state-owned enterprises in Hungary. Road operations are carried out in 19 counties, at 93 maintenance centers, under the supervision of our headquarters in Budapest

Our main mission is to ensure smooth traffic flow for travelers by performing road maintenance activities. These activities consist of the operation, as well as routine and preventive maintenance, of the national public road network, including expressways and motorways.

Our responsibilities also include road and pavement inspection and repair; hard-shoulder maintenance and the maintenance of unpaved areas belonging to the road network; removing trees that are potentially dangerous for road safety; grass cutting; chemical plant protection; maintenance of drainage systems; placement and operation of traffic control devices; painting of road markings; as well as snow removal and anti-slip measures during the winter service period.

In addition to that, our Company is responsible for issuing route permits for oversized vehicles; the inspection of trucks at weight control stations; the training of professionals within the entire road sector; as well as the operation of the Traffic Advisory, the National Road Databank, and the Road Museum in the town of Kiskőrös.

Besides performing our duties under contract, we are also committed to social responsibility, the education of new generations of road users for environmentally responsible behavior, and to the improvement of traffic ethics and safety. It has been our long-standing tradition to organize waste collection events each year for earth day, involving tens of thousands of participants country-wide.

 

A társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtásáról
6/1998. (III.11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról
26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról
29/2010. (IV.7.) KHEM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről
36/2017. (IX.18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Alapszabály

Társaságunk Alapszabálya itt érhető el.

Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi szabályzata

A társaság adatvédelmi szabályzata innen érhető el.

Etikai kódexe

A társaság etikai kódexe innen érhető el.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Magyar Közút nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

Hatósági hatáskörben eljár a következő ügyekben a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. Korm. rendelet 4. §-ának (10) bek. b) és c) alpontja szerint:

b) a közúti járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenőrzése,

c) a meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás ellenőrzése.

Útvonalengedély e-ügyfélszolgálatunkon keresztül, ide kattintva igényelhető.

Közszolgáltatások

(utolsó frissítés: 2023. 08.16.)

Útinform

Az országos közúthálózaton előforduló a közlekedés folyamatosságát és biztonságát befolyásoló eseményekről szóló információt az Útinform gyűjti és rendszerezi, majd azokból közlekedési híreket szerkeszt és közcélú közönségtájékoztatás keretében publikálja azokat. A szolgáltatás folyamatos.

Úttörténeti Múzeum

múzeumi szolgáltatás

Tartalma: kiskőrösi állandó kiállítás és szabadtéri gép és híd skanzen, Ópusztaszeri Nemzeti történeti Emlékparkban „Útkaparó ház”
Igénybevétel rendje: tavaszi-nyári nyitvatartás hétfő kivételével minden nap 10-18 óra között, őszi-téli nyitvatartás hétfő kivételével minden nap 9-16 óra között,
Fizetendő díj mértéke: felnőtt: 500 Ft, gyerek: 300 Ft
Kedvezmények: díjmentes belépés a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint

Országos Közúti Adatbank (OKA) osztály

Az OKA osztályra vonatkozó közszolgáltatások itt tekinthetőek meg.

A szerv nyilvántartásai

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások adatai

Országos Közúti Adatbank

Országos közutak burkolatállapota
Forgalomszámlálás
Önkormányzati utak adatai
ÖMISZ hírlevelek

Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer

Nyilvános kiadványok

Könyvek

II. Közlekedési Konferencia kiadvány – Eger, 2018

50 éve alakultak meg a közúti igazgatóságok
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MC 230.952 / Raktár)

60 éve alakultak meg a közúti igazgatóságok
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MC 228.703 / Raktár)

A magyar gyorsforgalmi úthálózat első 50 éve
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MD 107.326 / Raktár)


Prospektusok

Döntéshozatal, ülések

A Magyar Közútra nem értelmezhető.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Magyar Közútra nem értelmezhető.

Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Magyar Közútra nem értelmezhető.

Hirdetmények

A Magyar Közút esélyegyenlőségi terve innen tölthető le.

Pályázatok

A Magyar Közút nem írt ki pályázatot.

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Közérdekű adatok igénylése

Illetékes szervezeti egység: Kommunikációs osztály
Elérhetőség: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
tel: 06-1-819-9000
fax: 06-1-819-9540
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat innen tölthető le.
Információs jogokkal foglalkozó személy: Dr. Vróbel Adrienn

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája:
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája itt tekinthető meg, amelyekben a Magyar Közút az egyik szerződő fél.

Statisztikai adatgyűjtés és azok időbeli változása

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-re nem értelmezhető.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél nincs ilyen.

Közérdekű adatokra vonatkozó általános szerződési feltételek

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél nincs ilyen.

Egyedi közzétételi lista

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem alkalmaz ilyet.

Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-re nem értelmezhető.

Közadatokra és kulturális közadatokra vonatkozó általános szerződési feltételek

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél nincs ilyen.

Közadatok és kulturális közadatok rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem alkalmaz ilyet.

Közadatok/jogorvoslat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél nincs ilyen.

Közadatok újrahasznosítására kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél nincs ilyen.

Közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél nincs ilyen.

Közadatokkal kapcsolatban felmerült költségek fedezete

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-re nem értelmezhető.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS