Tulajdonosi/Vagyonkezelői nyilatkozatok

A Tulajdonosi/Vagyonkezelői nyilatkozat kiadásához szükséges dokumentumok

  1. A területileg illetékes közútkezelő érvényben lévő közútkezelői hozzájárulása (elektronikusan ezen a linken tud kérelmet erre vonatkozóan beadni: Közútkezelői hozzájárulások, munkavégzési engedély, bejelentési kötelezettség – Magyar Közút Nonprofit Zrt. (kozut.hu) )
  2. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő, a beruházással érintett ingatlanok három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata

Szükség esetén – a munka jellegétől függően – további műszaki dokumentációk (különösen területkimutatás, műszaki leírás, átnézeti helyszínrajz) bekérhetőek.

A tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás kiadására vonatkozó kérelmüket postai úton illetve a jobb oldalon lévő „Űrlap kitöltése” menüpontban elektronikusan is meg lehet tenni. A sikeres feltöltésről visszaigazoló e-mailt küldünk.

Amennyiben ezek a dokumentumok megvannak, a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának folyamata megindítható. A tulajdonosi hozzájárulás egyben vagyonkezelői hozzájárulásnak is minősül. Önmagában vagyonkezelői nyilatkozatot külön kérelemre engedélyezési eljáráshoz adunk ki és ehhez még nem kell megállapodást kötni, azonban a vagyonkezelői hozzájárulás munkavégzésre nem jogosít. A munkavégzéshez a tulajdonosi hozzájárulás illetve a használat jogát biztosító megállapodás is szükséges.

Eljárásainkban főszabályként – a jogszabályi változásokat követve – már nem adunk ki tulajdonosi hozzájárulást külön nyilatkozati formában, a munkakezdés feltétele, hogy a pénzügyi teljesítés a megkötött, használat jogát biztosító megállapodás alapján megtörténjen – amennyiben van ilyen a szerződésben -, és ez esetben a tulajdonosi hozzájárulás megadottnak tekintendő.

SZIP projektek esetében javasoljuk az elektronikus feltöltés alkalmazását, ami meggyorsítja az ügyintézési folyamatot.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az EU-s és hazai pályázatok, illetve hatósági eljárásokhoz kapcsolódó munkák vonatkozásában (pl. szolgalmi, vezetékjog, építések) ugyancsak kiadhatja a tulajdonosi hozzájárulást is, azonban nem saját hatáskörben, hanem az MNV Zrt. meghatalmazásra is figyelemmel. Amennyiben a kérelmezőnek szükséges, úgy a szerződésmintába beírhatja ezzel kapcsolatos javaslatait is.

Az alkalmazandó, aktuális szerződésmintáink a honlapunkon megtalálhatóak. Fontos előírás ezen felül, hogy Társaságunk alapvetően az olyan ingatlanok vonatkozásában adhatja a ki a tulajdonosi hozzájárulást, ahol az ingatlan nyilvántartásban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelő joga bejegyzésre került.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) projektjei kapcsán kiadandó tulajdonosi hozzájárulások esetében nem feltétlenül szükséges közfeladatra vonatkozó ingyenes megállapodást sem kötni, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a biztosítja a jogcímet az ÉKM számára. Ebben az esetben a tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozati formában kerül kibocsátásra.

Külön felhívjuk figyelmüket, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a szerint az országos közutaknak a ÉKM, illetve az országos közutak közútkezelője, azaz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lehet az építtetője. Az építtető személyét az ÉKM jelöli ki.

Egységáraktól eltérés

A mintaszerződésekben rögzített egységáraktól értékbecsléssel lehet eltérni. Az értékbecslést a jogszabályban előírt képesítéssel és érvényes engedéllyel rendelkező szakember végezheti. Az értékbecslés meg kell, hogy feleljen az EVS 2016 Európai Értékelési Szabványokban, és a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben foglaltaknak. Az értékbecslésben kialakított forgalmi értékből le kell vezetni az igénybe vett területre vonatkozó fizetendő kártalanítási / használati / igénybevételi díj összegét, megjelölve azt, hogy az nettó, vagy bruttó érték.

Bízunk benne, hogy a tájékoztatásunkkal hozzájárulhatunk a sikeres projektjük/beruházásuk lebonyolításához.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS