GYIK

Home / GYIK

GYIK

1. Mivel foglalkozik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.?

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel 32 000 kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el. Társaságunk feladatköre ezen felül kiterjed többek között a túlméretes járművek útvonalengedélyének kiadására, mérőállomásainkon a tehergépjárművek ellenőrzésére, az útügyi alágazat szakembereinek továbbképzése, az Útinform, az Országos Közúti Adatbank és a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum működtetésére.

Fontos, hogy nem tartoznak a kezelésünkbe Budapest útjai, az M5-ös és M6-os autópályák koncessziós szakaszai, valamint a települések önkormányzati kezelésben levő útjai.

2. Hol lehet arról tájékozódni, hogy egy útszakasz a Magyar Közút kezelésébe tartozik-e?

Az adott útszakasz kezelőjéről a kira.gov.hu/kira/ oldalon található térképek használatával tájékozódhatnak. Az oldalt az ingyenes regisztrációt követően lehet igénybe venni, friss adatokat tartalmaz.

3. Miért kátyúsak az utak?

A magyar fő- és mellékúthálózat átlagéletkora 40 év felett van. Az utakat a mainál eleve kisebb teherbírásra és forgalomra tervezték. Az elöregedett burkolatokon a hideg és csapadékos teleken időszakosan megnő a kátyúk száma. Társaságunk folyamatosan nagy erőkkel dolgozik ezek megszüntetésén. Természetesen az autópályák átlagéletkora jóval alacsonyabb, ebből is következik, hogy ritkábban fordulnak elő rajtuk úthibák.

4. Miért kátyúzzák az utakat a teljes burkolatok felújítása helyett?

A Magyar Közút, mint fenntartó a jogszabályi előírások mellett a burkolatok hibáinak kijavítására hivatott. Egy-egy útszakaszon nagyfelületű javításokra, teljes felújításra ill. rekonstrukcióra akkor kerül sor, amikor kátyúzással már nem lehet biztosítani egy adott útszakaszon a biztonságos közlekedést és a szükséges források is társaságunk rendelkezésére állnak.

5. Kit kell értesíteni, ha valaki veszélyes burkolathibát vesz észre?

Amennyiben burkolathibát észlelnek, annak bejelentését megtehetik a területileg illetékes megyei diszpécserszolgálatnál.

6. Mit kell tenni káresemény bekövetkeztekor?

A bejelentéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a www.kozut.hu honlapon a káresemény bejelentése menüpont alatt érhetőek el.

7. Hogyan fordulhat elő, hogy egy adott útszakaszon már befejezték a javítási, felújítási munkát, de még mindig életben van a forgalmi korlátozás?

Ilyen esetekben sokszor arról van szó, hogy bár a látványos munkavégzés befejeződött, de még hátra vannak olyan feladatok, amelyek elvégzése a vonatkozó szabályozás szerint szükséges ahhoz, hogy a közlekedés visszaállhasson a normál körülmények közé. (Pl.: Az útpálya burkolata elkészült, de még a padkán, ill. a vízelvezető árokban munka folyik.) A munkavégzés minden esetben a jogszabályi előírások szerint történik, elsősorban közlekedésbiztonsági szempontok előtérbe helyezésével. Munkatársaink azon dolgoznak, hogy a forgalom korlátozása minél kevesebb alkalommal és rövidebb időtartamban történhessen meg.

8. Milyen ütemterv szerint frissítik az útburkolati jeleket?

A burkolati jelek felfestésének módját is szigorúan meghatározzák a jogszabályok. A felfestések állapotát szakembereink folyamatosan figyelemmel kísérik. Éves burkolatjel-felújítási tervünket az általuk tapasztaltak figyelembevételével, a rendelkezésünkre álló források függvényében állítjuk össze.

9. Hol és hogyan kérhető közútkezelői hozzájárulás útbaigazító, információs, reklámtábla kihelyezéséhez, az utak nem forgalmi célú használatához, illetve kapubejáró útcsatlakozáshoz?

Az utak melletti információs, útbaigazító, reklámtáblák állításához, az utak nem forgalmi célú használatához, illetve kapubejáró útcsatlakozáshoz a kezelésébe tartozó úthálózaton a Magyar Közút jogosult közútkezelői hozzájárulást kiadni. A kérelmeket a területileg illetékes megyei igazgatóságon kell beadni, ahol kollégáink tájékoztatást adnak a vonatkozó jogszabályokról is. A szükséges nyomtatványok itt találhatóak meg.

10. Milyen forrásokból újíthatnak fel elöregedett utakat, hajthatnak végre közlekedésbiztonsági fejlesztéseket?

Az országos úthálózatot érintő felújítási munkákra, illetve fejlesztések végrehajtására hazai és európai uniós forrásokból van lehetősége a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek.

11. A Magyar Közút hogyan készül a télre?

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. elsődleges feladata téli üzemmódban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás, valamint a téli időjárási körülmények között jelentkező burkolathibák kijavítása. Ennek megfelelően töltjük fel készleteinket sóval és érdesítő anyagokkal, valamint készítjük fel gépparkunkat a megváltozott körülményekre.

12. Miért nem ajánlatos megelőzni az úton haladó hóeltakarító gépjárművet?

Havazáskor gyakran találkozhatnak hóeltakarítást, illetve síkosságmentesítést végző gépjárművekkel. Kérjük, ne közelítsék meg ezeket, mert a kijuttatott szóróanyag felpattanva kárt tehet járművükben.

A hóeltakarító gépjármű megelőzése nem javasolt, mert a még havas úton kevésbé biztonságosan lehet haladni, mint a frissen tisztított úttesten, valamint az előzés közbeni irányváltások további kockázatot jelentenek. Amennyiben nem kívánják megelőzni a munkát végző gépjárművet, kérjük, megnövelt követési távolság megtartásával haladjanak mögötte.

13. Miért megy felemelt ekével a síkosságmentesítést végző munkagép, amikor havas úton halad?

Társaságunk hóeltakarítási terve előre rögzíti az egyes munkavégző gépek útvonalát. A gépeket az üzemmérnökségi telephelyeken töltik fel szóróanyaggal, majd a végpontról indulva látnak munkához, amint elértek a célterületre. Addig viszont felemelt ekével haladnak, hogy minél hamarabb eljussanak munkakezdésük helyére.

14. Mennyire károsítja a környezetet a sózás?

Évtizedes tapasztalataink és vizsgálataink azt mutatják, hogy a közúti síkosságmentesítésre a leginkább költséghatékony és ehhez képest legkevésbé környezetkárosító anyag a só, gépeink pedig csak a szükséges mennyiséget szórják ki, ezzel is minimálisra csökkentve a környezeti terhelést.
A só – ami egyébként 28 napon belül elbomlik – alapvetően is jelen van a természetben, csúszásmentesítéskor csak a töménysége miatt okozhat gondot. Vizsgálataink mért értékei viszont nem érik el a toxikus határt, a talajszennyezés mértéke pedig csökken az úttól távolodva.

15. Hol lehet bejelenteni az úttesten talált állati tetemet és ki szállítja el azt?

Az elhullott állatokat az a területileg illetékes megyei diszpécserszolgálatnál jelenthetik be. Ezek alapján azonban saját magunk nem végezhetjük el az állati tetem elszállítását, mert az erre vonatkozó közegészségügyi előírások betartásához szolgálatunk nem rendelkezik eszközökkel, engedéllyel. Haladéktalanul értesítjük viszont az illetékes vállalkozót az elvégzendő feladatról, amit ő 24 órán belül köteles teljesíteni.

16. Milyen szempontok szerint határoznak az útmenti fák sorsáról?

A fák állapotát legalább kétévente – általában nyáron – szemrevételezéssel, ill. adott esetben műszer használatával vizsgálják felül erdőmérnöki, kertészmérnöki, környezetmérnöki vagy erdésztechnikusi végzettséggel rendelkező munkatársaink. Az elváltozások mértékétől függően születik döntés a további beavatkozásról, amennyiben szükséges a fa kivágásáról, esetleg gallyazásáról. Ha kivágunk egy fát vagy eltávolítunk egy ágat, gallyat, annak az a célja, hogy azok ne jelenthessenek balesetveszélyt az utakon közlekedők számára. Természetesen – a törvényi előírásoknak megfelelően – társaságunk gondoskodik a kivágott fák pótlásáról is.

17. Mit csinál az úton, miért halad olyan lassan az útellenőr autó?

Az útellenőr kollégák a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a 6/1998. (III. 11.) KHVM – az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló – rendelet (továbbiakban: OKKSZ) utasításainak megfelelően, meghatározott körzetbejárási terv alapján haladnak végig a kijelölt útszakaszokon. Az útellenőrzés célja a bejárt útvonalon felmerülő rendellenességek naplózása, javítása, ami nemcsak az úttestre, hanem annak környezetére is kiterjed. Az útellenőrök annak érdekében, hogy minden egyes rendellenességet észrevegyenek, lassan haladnak, illetve ha azonnali beavatkozást igénylő esettel találkoznak, akkor az útpadkára húzódva el is végzik a szükséges feladatokat. Munkájuk rendkívül fontos az utak állapotának pontos ismerete és karbantartása érdekében, ezért kérjük a közlekedőket, hogy tanúsítsanak fokozott türelmet velük szemben.

18. Hogyan érhető el az Útinform és milyen információkat szolgáltat?

Az Útinform +36 1 336 2400-as telefonszámán, a www.utinform.hu címen elérhető honlapján tájékozódhatnak a közutakon történt balesetekről, torlódásokról, útjavításokról, új utak, csomópontok, esetleg kerékpárutak építéséről, átadásáról, forgalomba helyezéséről, elkerülő utakról, a közutakon zajló rendezvényekről, a közutakon lévő súly- és sebességkorlátozásokról, időjárás okozta akadályokról, kamiontilalomról, kompjáratokról.

19. Milyen célt szolgál a leállósáv (műszaki sáv)?

A leállósávként (műszaki sáv) ismert burkolatrész egyrészt az üzemeltetési, mentési feladatok ellátását segíti, másrészt a műszaki hibás járművek „vész” esetén – a forgalmat lehető legkisebb mértékben zavarva – itt várhatják meg a segítséget.

20. Mire kell ügyelni, ha egy autós műszaki hiba miatt kénytelen igénybe venni a leállósávot (műszaki sávot)?

Műszaki hiba esetén amennyire csak lehet, le kell húzódni a leállósáv jobb szélére. Fontos, hogy a meghibásodott járművel foglalkozó személy semmiképpen se lépje át a külső forgalmi sáv határát, sőt a lehető legmesszebb legyen attól. A vészvillogó bekapcsolása mellett ki kell tenni az elakadást jelző háromszöget a jármű mögött, hogy az érkező járművek időben észrevegyék (érdemes autópályán legalább 100-150 méter távolságra elhelyezni), még akkor is, ha a műszaki hiba rövid idő alatt elhárítható. Ügyelni kell rá, hogy a pályán senki ne tartózkodjon fényvisszaverő mellény nélkül, az utasok pedig szálljanak ki a gépkocsiból és menjenek a szalagkorlát mögötti védett helyre.

21. Baleseti torlódás esetén miért nem lehet a leállósávon megengedni a közlekedést?

Baleset, torlódás esetén nagyon fontos, hogy a mentést végző járművek (mentők, tűzoltók, rendőrség, közútkezelő stb.) akadály nélkül, a lehető legrövidebb időn belül jussanak munkavégzésük helyére, és így a normál forgalmi rend mielőbb helyreálljon. Különösen balesetveszélyes és a KRESZ szabályaival ellentétes, ha torlódás esetén a leállósávot (műszaki sávot) használva próbálnak a járművek gyorsabban előrejutni, illetve megfordulni vagy visszatolatni néhány perces időnyereség reményében. A leállósávot (műszaki sávot) igénybe venni csak akkor szabad, ha a baleseti helyszín közvetlen közelében a rendőrség erre a sávra tereli a forgalmat.

22. Hol lehet arról tájékozódni, hogy mely közutakon lehet kerékpározni?

A Magyar Közút kezelésében levő úthálózatot a kerékpározók a KRESZ szabályainak megfelelően vehetik igénybe. Emellett érdemes böngészni a kenyi.hu honlapot (kerékpárút nyilvántartó), amely egy úgynevezett „Google alapú” térkép segítségével ad tájékoztatást a különböző fő- és mellékutak nyújtotta kerékpározási lehetőségekről.