Forgalomszámlálás

A 2022. évi országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás eredményei

(egyoldalas összefoglaló)

 

Megrendelő témaszáma: VB-2023/0083419/00
Megrendelő szakmai felelőse: Janás Lajos, adatbanki főmunkatárs
   
Vállalkozó: One Planet Mérnökiroda Kft.
Felelős kiadó: Nitsch Gergely, okl. közlekedésmérnök, ügyvezető

A mintegy 31 700 km hosszúságú országos közúthálózat, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények üzemeltetésében, fenntartásában és fejlesztésében a közúti szakirányítás számára nélkülözhetetlen a közúti forgalom nagyságának, összetételének, jellemzőinek megfelelő ismerete. A forgalmi adatok egyik fő forrása az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás és annak az országos közúti adatbankban (OKA) tárolt eredményei.

A 2022. évi forgalomszámlálás adatainak feldolgozása megtörtént. Végeredményben összesen 875 keresztmetszetből érkezett be feldolgozható adat. A korábbi évek adatainak felszorzása és a nem mért szakaszok forgalmának megbecslése után pedig a 2022. év végi közúthálózat teljes egészére, összesen 6585 keresztmetszetre adtunk meg átlagos napi forgalmat. A mért keresztmetszetek aránya 13,3 % volt.

A feldolgozott eredmények „Az országos közutak 2022. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma”, és a két kötetes „A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2022” című kiadványokban, – amelyek a Magyar Közút Nonprofit Zrt honlapján megtalálhatók – továbbá CD-n és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél működő Országos Közúti Adatbankban (OKA) lelhetők fel.

Az adatfeldolgozás eredményeként megállapítható, hogy 2022-ben az országos közúthálózaton a gépjármű forgalom futásteljesítménye (Ejkm/nap) országos átlagban 5,6 %-kal nőtt. Az átlagos napi személygépkocsi forgalom (Ej/nap) 7,6 %-kal nőtt, az autópályákon összességében 13,9%-os növekedés volt tapasztalható, az autóutakon +7,1 %-os növekedés történt. Az országos tehergépkocsi forgalom futásteljesítménye 0,6 %-kal nőtt. A teherforgalomban használt járműosztályok teljesítménye a kistehergépkocsi és nyerges szerelvény járműosztályokban 5,0 %-os, illetve 1,8 %-os mértékben nőtt, a közepes, nehéz és pótkocsis tehergépkocsi járműosztályokban 1-2 % közötti mértékben csökkent. A motorkerékpár forgalom 3,7 %-kal nőtt. Az autóbusz forgalom is nőtt, az egyes autóbuszok esetében 3,6%-kal, csuklós autóbuszok esetében 2,3 %-kal. A kerékpár forgalom 5,5 %-kal nőtt, azonban ezt az értéket fenntartással kell kezelni, mivel a mérési módszertan elsősorban a motoros forgalom észlelésére és rögzítésére szolgál, a kerékpáros forgalom különálló kerékpárutakra is áthelyeződhet, melyeket a megfigyelés nem fed le.

Útkategóriák szerinti bontásban az elmúlt évben az autópályák forgalmi teljesítménye 8,0 %-kal, a főúthálózat teljesítménye 6,0 %-kal, a mellékúthálózat forgalma pedig 4,5 %-kal nőtt.

Az utolsó 5 évet tekintve az összes forgalmi teljesítmény 13,0 %-kal nagyobb a 2017. évnél. A személygépkocsi forgalom 15,7 %-kal, a tehergépkocsi forgalom (Ejkm/nap) 8,8 %-kal nőtt. A közúti közösségi közlekedést jelentő autóbusz forgalom 4,2 %-kal csökkent a 2017-es értékhez képest. A motorkerékpár forgalom 6,0 %-kal, a kerékpár forgalom 8,7 %-kal nőtt. Az utóbbi értéket az éves változásnál leírtakhoz hasonlóan fenntartással kell kezelni.

Letölthető dokumentumok:

2022

 

Oktatási anyagok forgalomszámlálók részére:

 

Az előző évek (letölthető) forgalmi adatai:

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS