Nyelvváltó

  • English

Forgalomszámlálás

Forgalomszámlálás

A 2017. évi országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás eredményei

(egyoldalas összefoglaló)

Megrendelő témaszáma: VB-2018/0029243/00

Megrendelő szakmai felelőse: Janás Lajos, adatbanki főmunkatárs

Vállalkozó: One Planet Mérnökiroda Kft.

Felelős kiadó: Nitsch Gergely, okl. közlekedésmérnök, ügyvezető

A mintegy 32 ezer km hosszúságú országos közúthálózat, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények üzemeltetésében, fenntartásában és fejlesztésében a közúti szakirányítás számára nélkülözhetetlen a közúti forgalom nagyságának, összetételének, jellemzőinek megfelelő ismerete. A forgalmi adatok egyik fő forrása az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás és annak az országos közúti adatbankban (OKA) tárolt eredményei.

A 2017. évi forgalomszámlálás adatainak feldolgozása megtörtént. Végeredményben összesen 1088 keresztmetszetből érkezett be feldolgozható adat. A korábbi évek adatainak felszorzása és a nem mért szakaszok forgalmának megbecslése után pedig a 2017. év végi közúthálózat teljes egészére, összesen 6820 keresztmetszetre adtunk meg átlagos napi forgalmat. A mért keresztmetszetek aránya 16 % volt.

A feldolgozott eredmények “Az országos közutak 2017. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” és, “A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2017” című kiadványokban, – amelyek a Magyar Közút Nonprofit Zrt honlapján megtalálhatók – továbbá CD-n és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél működő Országos Közúti Adatbankban (OKA) lelhetők fel.

Az adatfeldolgozás eredményeként megállapítható, hogy a 2016. évet bázisévként tekintve 2017-ben az országos közúthálózaton a gépjármű forgalom futásteljesítménye országos átlagban 6,2 %-kal emelkedett, a személygépkocsi forgalom ennél kisebb mértékben, 6,1 %-kal nőtt, a gyorsforgalmi úthálózaton majdnem 7 százalékos (6,9%) arányban. A tehergépkocsi forgalom 7,8 %-kal nőtt. A teherforgalomban használt járműkategóriák közül a speciális tehergépkocsik teljesítménye csökkent (-5,4%), a többi kategória 2 és 14% közötti mértékben nőtt, ezen belül a nyerges szerelvények 6,9%-kal. A motorkerékpár forgalom 5,1 %-kal nőtt. Az autóbusz forgalom is növekedett, az egyes autóbuszok esetében 4,1%-kal, a csuklós autóbuszok teljesítménye azonban ettől kisebb mértékben, csupán 0,7 %-kal nőtt. A kerékpár forgalom 8 %-kal nőtt, azonban ezt az értéket fenntartással kell kezelni, mivel a mérési módszertan elsősorban a motoros forgalom észlelésére és rögzítésére szolgál, a kerékpáros forgalom különálló kerékpárutakra is áthelyeződhet, melyeket a megfigyelés nem fed le.
Útkategóriák szerinti bontásban az elmúlt évben az autópályák forgalmi teljesítménye 8,7 %-kal, a főúthálózat teljesítménye 6,9 %-kal, az összekötő- és mellékutak forgalma pedig 4,5 %-kal nőtt.

Az utolsó 5 évet tekintve az összes forgalmi teljesítmény 19,7 %-kal nagyobb a 2012. évnél. A személygépkocsi forgalom 23,9 %-kal, a tehergépkocsi forgalom (Ekm/nap) 7,1%-kal nőtt. A közúti közösségi közlekedést jelentő autóbusz forgalom 15,0 %-kal nagyobb a 2012-es értéknél. A motorkerékpár forgalom 11,2 %-kal, a kerékpár forgalom 7,1 %-kal nőtt. Az utóbbi értéket az éves változásnál leírtakhoz hasonlóan fenntartással kell kezelni.

Letölthető dokumentumok:

Oktatási anyagok forgalomszámlálók részére:

Az előző évek (letölthető) forgalmi adatai: