Transport Research Arena (TRA) konferencia és kiállítás

 Kérdőív eredményeinek összefoglalása

Társaságunk 2018. április 16-19. között vett részt Európa egyik legnevesebb közlekedéstudományi konferenciáján, illetve kiállításon a bécsi TRA-n. A világ minden tájáról érkeztek szakemberek az immár 7. alkalommal megszervezett eseményre, amely egyedülálló alkalmat kínált a versenyképesség és a közlekedés hatékonyságának fejlesztésére és javítására.

A négy napos rendezvény a digitalizáció közlekedésre, mobilitásra, logisztikára és az ipari termelésre gyakorolt hatásaival foglalkozott, tekintettel az energia, a környezetvédelem, a biztonság és a gazdaságosság kérdéseire. Célja a legfejlettebb kutatási munkák és innovációk, a legújabb technológiai és ipari fejlesztések bemutatása volt.

Társaságunk kiállítóként is részt vett a rendezvényen, ahol kérdőíves felmérést is végeztünk arról, hogy hogyan fog változni a közútkezelők feladata a technológiai újítások és az egyre nagyobb teret hódító ITS rendszerek és eszközök megjelenésével. A következőkben a feldolgozott kérdőívek eredményeinek bemutatása a cél.

A kutatás során 223 válaszadás került elemzésre.  Az első ábrák a kitöltőkkel kapcsolatos általános jellemzőket mutatják be. Ahogy azt az 1. ábra is mutatja, a kitöltök háromnegyede férfi volt és általánosságba középkorú, 2. ábra. A szervezők azonban büszkék voltak a nők növekedő aktivitásának a rendezvényen. Az alapsokaságot vizsgálva az mondható el, hogy a megkérdezettek nagyobb százaléka volt nő nemű, mint a rendezvényen résztvevő nők aránya.

A 3. ábra a közlekedési szakterületeken belül végzett tevékenység alapján csoportosítja a válaszadókat. A megkérdezettek fele dolgozik az államigazgatásban [(hazai, nemzetközi vagy európai közigazgatási szerv)/nonprofit szféra], a többi terület körülbelül egyenlő arányban van jelen.

A vezetési szokásokat a 4. ábra szemlélteti. A válaszadók túlnyomó többsége rendelkezik, jogosítvánnyal melyet rendszeresen használnak is.

Az következő két ábra a közúti forgalom lefolyásának megváltozását mutatja be. A válaszok ellentmondásra utalnak, mivel az 5. ábra szerint az önvezető járművek megjelenésével növekedni fog a közúti forgalom, viszont a 6. ábra szerint ezzel párhuzamosan csökkenni fognak a torlódások. Az ellentmondás akkor fog feloldódni, ha a követési távolság olyan értékre tud csökkenni ahol a megnövekedett forgalom ellenére is a torlódások elkerülhetővé válhatnak.

5. ábra: Prognosztizált forgalomnagyság változásaz egyre nagyobb teret hódító intelligens közlekedési rendszerek és eszközök megjelenésével. miként fog változni a közútkezelők feladata a technológiai újítások és az egyre nagyobb teret hódító intelligens közlekedési rendszerek és eszközök megjelenésével.

A 7. ábrán a válaszadóknak az önvezető járművel szemben elvárt előnyeiről kaphatunk képet. A válaszadás során több szempont is kiválasztásra kerülhetett a következő öt közül: biztonság kérdése, károsanyag kibocsájtás mérséklése, közlekedési torlódások csökkenése, utazási idők lerövidülése és kényelmi szempontok.

A kényelmes és biztonságosabb utazás került ki a két legjobban várt előnynek. A vezetés megszűnésével lehet magyarázni a kényelmi szempont igen nagyarányú térnyerését. A közúti közlekedés biztonságának növelésében pedig, nagy hatással lehet az emberi tényező kivétele a járműirányításból.

A kényelmi szemponttal szorosan összefügg a vezetési élmény kérdése. A 8. ábra a vezetési élmény elmaradásának a befolyását vizsgálja, milyen mértékben gátolja az önvezető jármű elterjedését a vezetési élmény elvesztése. Az ábra korcsoportokra osztja a válaszadók véleményét.

Arányiban a 25-34 korcsoport kivételével a válaszadók nem látják gátló hatásnak a vezetési élmény elvesztését. Az ábra jólmutatja azt a növekvő világ trendet, hogy a fiatal generáció nagymértékben nyit az alternatív közlekedési módok felé csökkentve ezzel a saját jármű használatot. Az idősebb korosztály is pozitívan nyilatkozott a vezetési élmény elvesztéséről.

A következő ábrák a közútkezelővel kapcsolatos kérdéseket mutatják be. Az egyik legfontosabb kérdés az infrastruktúra kiépítésének felelőse. Az 9. ábra azt mutatja be, hogy a válaszadók mekkora aránya vélekedik arról, hogy a megfelelő infrastruktúra kiépítésének a feladata az adott közútkezelő.

A válaszadók nagy többsége, közel kétharmada egyetért azzal, hogy az adott közútkezelő feladata lenne a megfelelő infrastruktúra kiépítése az önvezető járművek számára.

Az egyik sarkalatos kérdése a technológia elterjedésének az adatkezelés és védelem. A legtöbb közlekedő tart az adatok átadásától azok visszaélése miatt, ezt a 10. ábra szemlélteti.

A 25 év alatti korosztályt leszámítva minden korosztály tart a hackertámadásoktól, a válaszadók igen kis csoportja, 8%-a találja ezt a kérdést problémamentesnek. A fiatalok körében elfogadottá vált a számítástechnika innovatív megoldásai, így ők könnyebben tudnak azonosulni az új megoldásokkal.

A 11. ábra mutatja annak az eredményét, hogy melyik résztvevőknek szolgáltatnának adatot szívesebben a közlekedők. Az látszik, hogy a közútkezelővel szembe nagyobb bizalmat állítanak a válaszadók, mint a számítástechnikai cégekkel.

Az előző ábra eredményével ellentmondásba ütközik a 12. ábra eredménye. A kiberbiztonsággal és a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésre a válaszadók többsége arról nyilatkozott, hogy nem az adott közútkezelő feladata e kérdések megoldása. Ezzel szemben a 11. ábra arról ad információt, hogy az emberek nagyobb többsége a közútkezelővel osztaná meg adatait.

 

Összeállította:

Kovács Áron       Forgalomtechnikai mérnök

Kerényi Tamás  Forgalomtechnikai mérnök gyakornok

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS