Együttműködés a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Szent István Egyetem ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást kötött.
A keretmegállapodást Szilvai József Attila vezérigazgató, Dr. Palkovics László rektor és Dr. Kátai László dékán látta el kézjegyével 2019. január 11-én a Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülésen.

A dokumentum aláírói a Szent István Egyetem akadémiai tudásának, valamint társaságunk szakmai tapasztalatainak ötvözésével kívánják emelni a mérnökképzés színvonalát. Az együttműködés az oktatás és a mérnök/művezető utánpótlás számos területére, például a közösen meghirdetett Közutas Ösztöndíjra is kiterjed. A Szent István Egyetem fontos partner társaságunk számára, mivel a hazai gépészmérnök képzés kiemelkedő központjának számít.

A Megállapodás célja:

  • Az elméleti és gyakorlati tudásbázis összekapcsolása.
  • A közös oktatási és kutatási programok szervezése, szakmai gyakorlóhelyek biztosítása.
  • A társaság a tevékenységi körét érintő tantárgyakhoz kapcsolódóan szakmai konzultációt, valamint diplomatervek témavezetését biztosítja.
  • Együttműködés közös TDK dolgozat, közös kutatások, illetve közös kutatás-fejlesztési pályázatok keretében.
  • A társaság szakértői vendégelőadóként megosztják szakmai tapasztalatainak a hallgatókkal.
  • A gépészmérnök hallgatók, megfelelő kiválasztási eljárást követően, társaságunk humán-erőforrás terveinek megfelelően ösztöndíjhoz jussanak – illetve a képzés befejeztével társaságunknál munkába álljanak.
  • Az Egyetem figyelemmel kíséri társaságunk munkaerő-piaci igényeit és segítséget nyújt a társaság munkaerő toborzáshoz kapcsolódó humánpolitikai feladatainak végzéséhez.

Az aláírást követően Szilvai József Attila vezérigazgató arról beszélt, hogy a gyakorlati szakmai ismeretek és tapasztalatok megosztása a mérnöki tanulmányok hatékonysága növelésének egyik legfontosabb eszköze. A felsőfokú műszaki kép¬zés elengedhetetlen része a gyakorlat-centrikusság és az ehhez szükséges erőforrások biztosítása. Ehhez nyújt szakmai segítséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt, ugyanakkor az együttműködés során megismert és kiválasztott hallgatókkal hosszú távon is biztosítja a magasan képzett munkaerő utánpótlását.

A Felek biztosították egymást afelől, hogy az együttműködési megállapodás által megteremtett kereteket a jövőben mindkét fél számára értékes tartalommal töltik meg.

dr. Mezei Attila
hunánpolitikai igazgató

 

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS