CROCODILE 2 megvalósítás folyamatban van

 Sikerült megkötni a projekt legnagyobb szerződéscsomagját augusztus 3-án. A Crocodile 2 Elektromos berendezések beszerzése és telepítése közbeszerzési eljárás során mind a 6 rész eredményesen zárult, győztest tudtunk hirdetni és megköthettük a szerződéseket összesen mintegy bruttó 745 millió Ft értékben. Ezzel a szerződéscsomaggal a megítélt támogatás több, mint 65%-át tudtuk lekötni.

Mi is az a CROCODILE?
Cooperation of Road Operators for COnsistent and Dynamic Information LEvel angol szavak kezdőbetűiből olvasható össze a CROCODILE, ami magyarul a Közútkezelők eggyüttműködése az egységes ésdinamikus információk cseréje érdekében.

A Kormány 1089/2016. (II. 29.) határozata értelmében, 2016. február 16-án intelligens közlekedési rendszerek megvalósítását célzó támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. CROCODILE 2.0_HU néven a CEF, azaz az Európai Hálózatfeljesztési Eszköz elnevezésű programban. A projektet támogatásra érdemesnek találta az Európai Bizottság a 2016. október 8-i döntése alapján.

Támogatási megállapodás került megkötése az ITM (akkor még NFM) és az Európai Bizottság között, a 2016-ban. A projekt teljes költségvetése 5 935 475,64 EUR, melyből a Társaság 2 967 737,82 EUR értékben kedvezményezett. Európai Uniós forrádból 85% (CEF támogatásból) és 15%-os költségvetési forrásból kerül finanszírozása a tevékenység. Az ÁFA szintén költségvetési forrásból kerül finanszírozásra. A hazai Támogatási Szerződés az ITM és a támogatás kedvezményezettjei között (Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Budapest Közút Zrt.) 2017. szeptember 18-án került megkötésre.

Miért volt szükség minderre?
1. Utazói igény és elvárás az egyre hatékonyabb tájékoztatás, forgalomszabályozás a digitális technológiák és intelligens közlekedési rendszerek használatával
2. Meg kell felelni az EU-s jogszabályoknak

Mik is ezek pontosabban?
EU tagállamokra és adatgazdákra vonatkozó jogi követelmények:
2010/40/EU irányelv:
– Közúti, forgalmi- és utazási adatok optimális felhasználása,
– Az EU egészére kiterjedő, valós idejű forgalmi információs szolgáltatások biztosítása,
– A valós idejű forgalmi információk rendelkezésre állása az ITS-szolgáltatók számára,
– Biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információk hozzáférhetősége a felhasználók számára.
EU tagállamokra vonatkozó feladatok:
– (Jog)szabály-alkotási kötelezettség
– Nemzeti Hozzáférési Pont felállítása
– Nemzeti Szerv kijelölése és működtetése

A projekt két fő területre fókuszál: az információgyűjtés és az automatikus adatcsere kialakítása, így megvalósulhat a valós idejű utas-tájékoztatás. A terepi adatgyűjtő eszközök (automatizált, on-line érzékelők, forgalom figyelő és automatizált incidens felismerő kamerák, webkamerák), forgalmi menedzsment eszközök mintegy 70 helyszínen kerülnek telepítésre, az intelligens tehergépjármű parkolási rendszer kiterjesztésre kerül a TEN-T főhálózaton (kb. 100 km-ként), kialakításra kerül a Nemzeti Hozzáférési Pont, valamint a DATEX csomópont is frissítésre kerül 2018. év végéig.

NHP (Nemzeti Hozzáférési Pont) előkészítése

Az első részfeladat a döntéselőkészítő tanulmány július 09-ig leszállításra került, a teljesítésigazolás kiállításra került, az NHP előkészítésének fázisa augusztus 07-én befejeződött a műszaki követelményrendszer felállításával.
Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb utastájékoztatást tudja végezni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számos együttműködési megállapodást kötöttünk és tervezünk kötni a jövőben is. Ilyen például a szomszádos országokkal kialakított együttműködés, vagy digitális térképszolgátatókkal létrejött partnerség.

A Nemzeti Hozzáférési Pont kialakítását több fázisra osztottuk fel. Az első, az előkészítő rész tartalmazta többek között a hazai és nemzetközi jogszabályok, elérhető adatok, adatkörök vizsgálatát, valamint több ország gyakorlatának megismerését követően javaslatot tettünk a hazai NHP és az azt ellenőrizni hivatott Nemzeti szerv kialakítására.

 

1. ábra Megvizsgált gyakorlatok javaslattétel NHP hazai kialakítására, valamint Nemzeti Szerv felállítására

A nemzetközi vizsgálatokat három, egymástól jelentősen eltérő szempontrendszer alapján készült ország megoldásának elemzésével végeztük.


2. ábra Vizsgált Nemzeti Hozzáférési Pontok és azok eltérő tulajdonságai

A projekt javaslata a tények körültekintő elemzését követően a német mintát alapul vevő Adatpiaci megoldásra esett, de a példaként szereplő rendszerhez képest többletfunkcionalitással tervezzük a megvalósítást és felkészülünk az Adattárházi megoldásra való későbbi bővítés lehetőségére.

Annak érdekében, hogy ez a rendszer sikeresen működjön a hazai jogszabályi hátteret is rendezni szükséges.
Szabályozandó területek:
• Nemzeti Hozzáférési Pont hivatalos megerősítése
• Nemzeti Szerv kijelölése
• Területi hatály
• Szankció az adatszolgáltatás elmulasztása esetére
• Az adatszolgáltatás részletszabályai

Szövegjavaslatot készítettünk a több szintű szabályozás megteremtéséhez. Ezek jogszabályok és miniszteri rendeletek, mint például a
• A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
• „ITS rendelet” – új ITM rendelet
• Az országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelésével kapcsolatos feladatok szabályairól szóló miniszteri rendelet tervezet
Az információgyűjtés érdekében indított legnagyobb összegű projektelem a Crocodile 2 Elektromos berendezések beszerzése és telepítése közbeszerzési eljárás megvalósításán a szerződött partnerünk augusztus 3-ától dolgozhat. Több, mint 80 helyszínen végzünk eszköztelepítést, melyből 45 helyszínen forgalomfigyelő és eseményfelismerő kamerák kerülnek kihelyezésre, cserére, egy darab VJT-t, és az M0-on úgynevezett ETSI adókat helyezünk el.
Bővül a Tehergépjármű monitoring rendszer, amely Európai Uniós elvárás minden tagország felé. Ennek értelmében legalább 100 km-ként rendelkezni kell olyan tgk. parkolóval, melynek foglaltságát előre ki tudjuk jelezni a közlekedőknek.

5. ábra Tehergépjármű foglaltsák kijelző rendszer az M1 mentén

Jelen beruházással a TEN-T folyosó mentén lévő várakozási helyszínenink legalább 33%-át be tudjuk vonni a rendszerbe.

6. ábra CROCODILE 2 fejlesztést követően a monitoring rendszerbe bevont várakozóhelyek száma

Összeállította: Verdes Máté beruházási főmunkatárs, Központi FKO, projektvezető

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS