Új Széchenyi Terv – Regionális Operatív Programok

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által gondozott ROP projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.A Regionális Operatív Programok keretein belül a 4 és 5 számjegyű utak felújítására 2007-2013 között előreláthatóan 164 milliárd forint áll rendelkezésre.

A közintézmények és a munkahelyek többsége a kistérségi központokban, a városokban és a megyeszékhelyen található. A közutak rossz állapota nemcsak a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést nehezíti, hanem hátráltatja a gazdaság növekedését is. A ROP útfelújítások projektgazdája a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A felújításra tervezett utak kiválasztásánál igyekeztünk azon szakaszokat megjeegelölni a programban, melyek felújítására a legnagyobb szükség van a gazdasági fejlődés, a térségi felzárkóztatás szempontjából.

A projekteket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által vizsgált útállapot, forgalmi paraméterek és a Regionális Fejlesztési Ügynökségek térségfejlesztési szempontjai alapján választották ki. A felújításra kijelölt projekteket az adott régió regionális fejlesztési tanácsa (RFT) rangsorolta és hagyta jóvá.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a tervezőket és kivitelezőket közbeszerzési eljárás keretében választja ki. A sikeres projektzárást követő 5 éven át folyamatos kiemelt figyelmet élvez a felújított útszakasz mind az üzemeltető, karbantartó, fenntartó, mind az RFÜ és uniós-forrás felhasználását ellenőrző biztosai útján.

A ROP 2007-2008-as tervének keretében, Magyarország hét statisztikai régiójában 72 projekt keretében összesen csaknem 1100 kilométer országos közút felújítására nyílt lehetőség, közel 48 milliárd forint értékben.

A 2009-2010-es időszakban 16 db, a Kormány által nevesített útfelújítási projekt kerül megvalósításra, melynek során 150 km úthálózati szakasz újulhat meg, mintegy 16 milliárd Ft értékben.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyása alapján 2011 és 2013 között előreláthatólag mintegy 110 projekt lebonyolítására kaptunk felhatalmazást, melyek során hozzávetőleg 810 km hosszban javítjuk a közlekedés feltételeit az országos közúthálózaton, 100 milliárd Ft értékben.

Bízunk abban, hogy a gondozásunkban megújuló országos közutak minden közlekedő megelégedésére szolgálnak majd, régiójukban, kistérségükben pedig betöltik a nekik szánt szerepet, biztosítva ezzel a térségi központok, óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb elérését.

Célunk, hogy – közpénzek felhasználásáról lévén szó – a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztassuk a projektek előrehaladásáról, a beavatkozások főbb paramétereiről, a letölthető dokumentumokkal pedig a programban résztvevők munkáját szeretnénk gördülékenyebbé tenni.

 

1. Sajtóközlemény

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által gondozott ROP projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális  Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

2. Uniós projekttérkép

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által gondozott ROP projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

3. Új Széchenyi Terv

Megújítja a fejlesztéspolitikát az Új Széchenyi Terv

Orbán Viktor kormánya útjára indította az Új Széchenyi Tervet, a gazdasági felemelkedés programját. A dokumentum tervezésében az egész ország közreműködött, eredményei is mindnyájunk hasznára válhatnak. Az Új Széchenyi Terv lehetőség arra, hogy megújuljon a magyar gazdaság, és megkezdődjön Magyarország újjáépítése. Lehetőség arra, hogy hazánk újra a régió egyik legfejlettebb államává váljon. Az Új Széchenyi Tervhez köthető remény, lendület, újraindulás nemcsak a kis- és középvállalkozásokat érinti, hanem az állam, a közszféra képviselőit is. A fejlesztéspolitikában bekövetkezett váltás eredménye az lehet, hogy a magyar polgárok ismét jól érzik majd magukat saját országukban.

Az Új Széchenyi Tervben a fejlesztéspolitikai rendszer minden eleme megújul, hogy az a lehető legnagyobb mértékben segítse a pályázni szándékozó vállalkozások életben maradását és gyarapodását. A fejlesztéspolitikai rendszer átalakítása lendületbe hozza a magyar gazdaságot és a hazai vállalkozásokat. A cél az, hogy tíz éven belül mintegy egymillió új munkahely jöhessen létre, és javuljon Magyarország versenyképessége.

Ennek alapfeltételei egyértelműek: stabil jogszabályi környezet, a bürokrácia leépítése, a foglalkoztatottság növelése, a korrupció könyörtelen visszanyesése és a gazdaság kifehérítése. Más szóval az átláthatóság, tervezhetőség és kiszámíthatóság.

A pályázati felhívásokat korábban a széttagoltság és a kiszámíthatatlanság jellemezte. A társadalmi konzultációk eredményeinek beépítésével olyan fejlesztési célokat határozott meg a kormány, amelyek mind az egyéni tervek, mind a közösségi célok megvalósulását elősegítik, és stabil alapokra helyezik a magyar gazdaság fenntartható fejlődését. A kormány az Új Széchenyi Terv keretében arra törekszik, hogy minden hazai vállalkozás hozzájuthasson valamilyen forráshoz, így azok a mikrovállalkozások is, amelyek eddig egyáltalán nem vagy csak nehézkesen válhattak kedvezményezettekké.

A pályázatokról és a megújuló fejlesztéspolitikai rendszerről minden információ megszerezhető a http://ujszechenyiterv.gov.hu/ honlapon. Itt az érdeklődők hiteles forrásból kaphatnak alapos és érthető tájékoztatást. A weboldalról letölthető a nyomtatásban is megjelent Pályázati Kézikönyv, amely röviden összefoglalva tartalmazza az egyes pályázati kiírásokat és a pályázati feltételeket. A honlap egyben a társadalmi egyeztetés egyik fóruma is, ahol a látogatók rövid regisztrálást követően hozzászólhatnak az adott pályázati témakörhöz. Az Új Széchenyi Tervről személyesen és telefonon is tájékozódhatnak országszerte már most 19 ügyfélszolgálat munkatársainál. A tájékoztatási pontok köre folyamatosan bővül. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével együttműködve a megyeszékhelyeket érintő országjáráson ismerteti a fejlesztéspolitikai változásokat.

Az Új Széchenyi Terv minden régiónak, minden vállalkozásnak lehetőséget teremt a gyarapodásra. Sikerének biztosítéka, hogy egy olyan közös tudást foglal egységes szerkezetbe, amely számos konzultáció során fogalmazódott meg, és az állam és a vállalkozások összefogásán és együttműködésén alapul.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS