Forgalomszámláló eszközök a kerékpárutakon

 

Társaságunk ebben az évben megközelítőleg 1000 km kerékpárút kezelését kezdte meg. A feladathoz kapcsolódóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatási Szerződéssel forrást biztosított 19 darab kerékpárforgalom számláló eszköz beszerzésére.

A mérőberendezések a Minisztérium kérésének megfelelően a kezelésünkbe került hálózat 19 olyan pontjára kerülnek kihelyezésre, ahol korábban is zajlott kerékpáros forgalomszámlálás (2015-ben), így az eredményekből már ebben az évben is következtethetünk a kerékpáros forgalom elmúlt három évben történt változásaira.

Gépi kerékpáros forgalomszámlálási pontok

 

A beszerzésre kerülő eszközök ultrahang technológiával számlálják a mérési keresztmetszeten áthaladó kerékpárosokat. Az útburkolat egyik oldalán elhelyezett ultrahang-jeladó által kibocsátott jel az előtte áthaladó kerékpárosokról, gyalogosokról, illetve az út szemközti oldalán található visszaverő felületről a jeladó alatt lévő vevőegységbe jut vissza. A detektált jelek tulajdonságai alapján a mérőműszer elvégzi a mérés kiértékelését és tárolja a forgalmi adatokat. Egy mérőműszerhez két mérési keresztmetszet tartozik így az eszköz képes a haladási irány meghatározására is. Az ultrahang technológia előnyei közé tartozik, hogy a kevés fémet tartalmazó kerékpárokat is felismeri a hurokdetektorral szemben, valamint a telepítése nem jár a burkolat megbontásával. A rendszer képes a mérési időpontokhoz időjárási adatokat rendelni, így vizsgálható például a kerékpáros forgalom nagyságának kapcsolata a hőmérséklettel.

A mérési elrendezést az alábbi ábra szemlélteti

Mérési elrendezés

 

A 2018. július 2.-i hét folyamán a szerződés szerinti első három eszköz kihelyezésre került Agárdon, Esztergomban és Vácon, várhatóan július 30-ig a szerződésben szereplő további 16 mérőeszköz kihelyezése is megtörténik.

A kerékpáros forgalomszámláló eszközök segítségével meghatározható a 2015-2018 időszak kerékpárforgalmi változása a Minisztérium által javasolt helyeken, valamint a hivatáscélú és turisztikai célú kerékpározás aránya, és az átlagos napi kerékpárforgalom. A kerékpárutak ezen jellemzőinek megismerése segíti az üzemeltetési és fenntartási munkák tervezését priorizálását.

Az eszközök által szolgáltatott forgalmi adatok további elemzésével meghatározhatóak a kerékpárforgalom-számlálási szorzótényezők, valamint kialakíthatóak az érvényességi szakaszok.

Hosszú távú cél a mostani mérések tapasztalatait felhasználva a teljes kezelésünkbe tartozó hálózatra a forgalmi jellegek, és az átlagos napi és szezonális napi kerékpárforgalom meghatározása a hatékony üzemeltetéshez.

 

Forgalomszámláló berendezés Agárdon

Forgalomszámláló berendezés Esztergomban

 

Forgalomszámláló berendezés Vácon

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS