Regionális Operatív Program

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az európai uniós támogatások 2007-2013-as évek programozási időszakára meghirdetett Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Regionális Operatív Program (ROP) keretén belül pályázatokat nyújtott be. A pályázatokra 100 %-os vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság.

A program keretében megvalósult, fenntartásban lévő projektek listája itt érhető el:

 

A támogatások alapvető céljai felhívásonként:

A kapcsolódó felhívás kódja és címe:
– DDOP-5.1.3/A-11, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése
– ÉAOP-3.1.1-11, 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése
– ÉMOP-5.1.1/A-11, Közúti elérhetőség javítása
– ÉMOP-5.1.1/C-11, Közutak rekonstrukciója
– KDOP-4.2.1/A-11, Térségi jelentőségű közutak fejlesztése
– NYDOP-4.3.1/A-11, Településeket összekötő utak fejlesztése

A felhívás és támogatás célja:
A kistérségi, térségi központok, régió belső vonzáscentrumai, nehezen megközelíthető térségek közúti elérhetőségének a javítása, különös tekintettel a kistelepülések munkahelyekhez, közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésére.

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti károk csökkentése.

ÉMOP-5.1.1/C komponens esetében cél a kistérségi központok közúti elérhetőségének a javítása, különös tekintettel a 2010. évi árvízkárok során megsérült, leromlott úthálózati elemekre, azok mielőbbi hálózati szempontokat is figyelembe vevő felújítására. A felhívás további célja az országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető utak fejlesztése (felújítása vagy kiépítése), azok előkészítésének és vagy megvalósításának a támogatásával.

A kapcsolódó felhívás kódja és címe:
– DAOP-2009-3.1.1/A, Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása

A felhívás és támogatás célja:
A konstrukció célja a régió (4 és 5 számjegyű) közúthálózatának fejlesztése, amivel biztosítható a Kistérségi központok közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérő lakosság számának növekedése, valamint a jármű óra megtakarítás biztosítása.

A kapcsolódó felhívás kódja és címe:
– ÉMOP-2009-5.1.1/A, Közúti elérhetőség javítása

A felhívás és támogatás célja:
Kistérségi központok közúti elérhetőségének javítása, különös tekintettel a kistelepülések munkahelyhez, közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésére valamint a 311/2007. Korm. rendeletben meghatározott LHH kistérségekre.

A kapcsolódó felhívás kódja és címe:
– ÉAOP-2007-3.1.1, 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése

A felhívás és támogatás célja:
A konstrukció célja a térségi központok, jelentős gazdasági súllyal rendelkező területek és turisztikai célterületek megközelíthetőségét biztosító 4 és 5 számjegyű közutak minőségének javítása.

A kapcsolódó felhívás kódja és címe:
– ÉMOP-2007-5.1.1, A kistérségi központok közúti elérhetőségének javítása

A felhívás és támogatás célja:
A régiók közötti, illetve régiókon belüli gazdasági-társadalmi fejlettségbeli különbségek egyik legfőbb okozója a térségek elérhetőségében jelentkező különbség. A régiók és a régiók nagyvárosai közötti nem kielégítő közlekedési kapcsolatok mellett jellemző, hogy számos elmaradott kistérségben rossz a belső elérhetőség, a térségcentrum elérési mutatói a közvetlen környezetében lévő településekről kedvezőtlenek. A kistérségi, települési szintű kapcsolatokat meghatározó összekötő- és bekötőutak minősége országszerte nem megfelelő (elégtelen a pályaszélesség és a burkolat állapota), az útpályák a nem kielégítő műszaki paraméterek miatt balesetveszélyesek. Az elmaradott kistérségekben a négy- és ötszámjegyű utak (összekötő- és bekötőutak) korszerűsítése, a hiányzó elemek kiépítése elősegíti a térség gazdasági és társadalmi felzárkózását, hozzájárul a települési környezet és az életminőség javulásához. Az elérési idők csökkenése a kisebb települések és térségközpontjaik között hozzájárul a városi szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférés javításához. A konstrukció célja a kistérségi központok közúti elérhetőségének javítása, különös tekintettel a kistelepülések munkahelyhez, közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésére, a jó minőségű négy- és ötszámjegyű-, bekötő- és összekötő utak felújításán keresztül.

A kapcsolódó felhívás kódja és címe:
– KMOP-2007-2.1.1/A, A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése kiemelt projektjei

A felhívás és támogatás célja:
Az úthálózat műszaki színvonalának emelése, a régión belüli kedvezőbb közösségi és egyéni közlekedési feltételek kialakítása az eljutási idők rövidülésével és a biztonságosabb közlekedési lehetőségek megteremtésével

A kapcsolódó felhívás kódja és címe:
– NYDOP-2007-4.3.1/A, Településeket összekötő utak fejlesztése

A felhívás és támogatás célja:
A kistérségi központok, nagyvárosok, valamint a hátrányos helyzetű kistérségekben az elérhetőségi viszonyok javítása érdekében támogatandó a négy- és ötszámjegyű utak építése, a rossz minőségű utak felújítása. A nagy forgalommal terhelt belterületi, illetve négy- és ötszámjegyű utak menti külterületi útszakaszok mentén biztonságos kerékpározási lehetőség megteremtése.

A kapcsolódó felhívás kódja és címe:
– KMOP-2.1.1/A-11, A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése

A felhívás és támogatás célja:
A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti károk csökkentése. A felhívás további célja az országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető utak fejlesztése (felújítása vagy kiépítése), azok előkészítésének és vagy megvalósításának a támogatásával. A határátkelőhelyhez vezető útszakaszok indikatív forráskerettel rendelkeznek.

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS