Új Széchenyi Terv – Környezet és Energia Operatív Program

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0062

projekt címe: Békák és egyéb kétéltűek közúti átkelését segítő műszaki megoldás a 2. sz. főút Hont-Parassapuszta közötti szakaszon

1. Előzmények

2006-ban az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (jelenleg Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ) beruházásában valósult meg a 2. sz. főút burkolat megerősítése 11,5 t teherbírásra. Ezen beruházás keretében létesült a Hont és Parassapuszta közötti szakaszon egy kétéltű-védelmi létesítmény.

A fent említett létesítmény felülvizsgálatát követően a békák és egyéb kétéltűek közúton történő átkelését segítő – a korábban kiépített rendszer problémáit és hiányosságait kiküszöbölő – műszaki megoldás került megtervezésére.

2. A korábban létesült rendszer ismertetése

A korábban létesült terelőrendszer faoszlopokra rögzített műanyag hálóból áll, mely a lehullott ágak, felnövő aljnövényzet, a csapadék által mozgatott hordalék és a szándékos rongálás miatt állandó karbantartásra szorul.
A terelőhálón az előbb említett véletlenszerű folytonossági hiányok mellett állandó megszakítás is van az útcsatlakozásoknál, valamint a kapubejáróknál, ezeken a helyeken a kétéltűek nagy számban a főútra jutnak, jelentős balesetveszélyt és természeti kárt okozva.
A terelőrendszer 2006-ban a 2. sz. főút 11,5 t-ra történő burkolat-megerősítésével együtt létesült, a rendszer üzemeltetése az idegen területek érintettsége és a viszonylagosan nagy karbantartási igény (évente többszöri növényzetirtás és kerítés helyreállítás) nagyon költséges és meglehetősen nehézkes.

3. Az új terelőrendszer ismertetése

A jelenleg meglévő rendszer funkcióját nem tölti be, karbantartása a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt nem megoldott.
Ennek alapján új műszaki megoldás került kidolgozásra mely szerint a meglévő kerítés elbontásra kerül, helyette az útingatlanon a vízelvezető rendszerhez kapcsolódóan egy beton terelőfal kerül megépítésre, mely megakadályozza a békák útra jutását. A létesítendő terelőfal, a meglévő és újonnan épülő átereszeken keresztül oldaná meg a békák biztonságos átjutását az út alatt. A csatlakozó utaknál a békák közútra jutásának megakadályozására rácsos lefedés kerülne beépítésre, a rács olyan kialakítású, hogy a bekötőút felől érkező kétéltűek biztonságosan beesnek a csatornába, ahol a terelőfal mentén rátalálnak az alagútra. Az út Ipoly felőli oldalán, ahol a beton terelőelemek egy részen már megvalósultak a meglévő terelőfal átépítése és hosszabbítása szükséges. A szakasz végén a közműérintettségek miatt a támfalas rendszer elhelyezése nem megoldható, ezért ott sűrű szövésű acélháló lesz kihúzva a régi terelőháló helyén mindkét oldalon.

A főút 76+568 km szelvényében található, meglévő betonáteresztől (Pázmány Péter u.) indul a tervezett támfalas terelőrendszer és tart jobb oldalon 78+370, bal oldalon pedig a 78+405 km szelvényig ahonnan a 78+469 km szelvényben lévő hídig acélháló kihúzásával valósul meg a rendszer, bal oldalon lévő ingatlan kerítésére a terelőhálót vissza kell hajtani 15 fm-t.

Az új építésű terelőrendszer egy szögtámfal kialakítású ACO LEP 100 jelű polimer beton anyagú terelő elem felhasználásával készül. A támfalas elem két oldalán lapburkolat kerül megépítésre azzal a céllal, hogy a növényzet megtelepedését megakadályozza, ezáltal a rendszer hatékonyságát növelje. Lehetőség szerint a terelőfal tölcséresen (V alakban) csatlakozzon az áteresz nyílásaihoz (és nem az áteresz előfej széléhez).
A támfalas rendszer a terepadottságokhoz igazodva alapvetően az út melletti árok fenékszintjén kerül megépítésre. A kamionparkoló mögött árok hiányában a terepszinten készül a terelőfal, a mögöttes rész feltöltésével. Mivel ez a megoldás a csapadékvizek természetes mélyvonalba jutását megakadályozza, ezért itt szikkasztóárok is létesül.

A közleményeinket a címekre kattintva olvashatják el:

Megvalósul a békaterelő rendszer felújítása és kibővítése a 2-es főút mellett Nógrád megyében

***

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0046

projekt címe: Élőhelyvédelem, és helyreállítás védőkerítés építésével a gyorsforgalmi úthálózaton

A közútfejlesztés felgyorsulása, a forgalom ugrásszerű növekedése a hazai védett és közösségi jelentőségű (NATURA 2000) fajok egyre tömegesebb elütését, életterük beszűkülését hozta magával. A gázolásból eredő egyedvesztést és a populációk fragmentálódását csökkenti az állatok mozgását segítő, vagy módosító műtárgyak, ökológiai átjárók, terelő támfalak, védőkerítések építésével lehet. A projekt célja a védett és közösségi jelentőségű állatfajok egyedeinek szabad vándorlását akadályozó, az egyed-gázolások megelőzése; a gázolásból eredő egyedvesztés és a populációk fragmentálódásának csökkentése; az érintett populációk védelme a lokális populációk megerősödéséhez, ezeken keresztül pedig az adott terület ökoszisztémájának stabilitásának elősegítése.

A biológiai sokféleség megőrzése és a védett fajok védelme érdekében a meglévő vonalas létesítmények mentén balesetcsökkentő műszaki megoldások kialakítása, illetve ezek karbantartása szükséges. Az utak és a rajtuk zajló forgalom közvetlen hatásai közül a legnagyobb természetvédelmi károkat a gázolás és a vonalas létesítmények elvágó hatása okozza. A legjobb műszaki megoldást a Netlon H10 jelű hüllőterelő háló építése jelenti, mely a hosszú fenntarthatóságot, valamint a költséghatékonyságot szem előtt tartva, a meglévő védőkerítéshez kerül rögzítésre. A projekt során a védőkerítés elavult, megrongálódott, illetve hiányos szakaszainak a pótlása is megtörténik, annak érdekében, hogy a hüllőterelő háló teljes hosszának a rögzítése megoldhatóvá váljon.

A közleményeinket a címekre kattintva olvashatják el:

Új védőkerítés építése, hüllőterelő és sűrített védőháló kialakítása valósul meg az M7-es autópálya több szakszán

Új védőkerítés építése, hüllőterelő és sűrített védőháló kialakítása valósul meg a 354-es számú Debrecen északi elkerülő főút közel 4 kilométeres szakaszán

Új védőkerítés építése, hüllőterelő és sűrített védőháló kialakítása valósult meg a 354-es számú Debrecen északi elkerülő főút közel 4 kilométeres szakszán

Győr környékén új védőkerítés építése, hüllőterelő és sűrített védőháló kialakítása valósul meg az M1-es autópályán és az M19-es autóúton

Győr környékén új védőkerítés építése, hüllőterelő és sűrített védőháló kialakítása valósult meg az M1-es autópályán és az M19-es autóúton

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS