I. Általános szabályok

1. A „KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS” – össztömeg, tengelyterhelést és mérethatárt meghaladó jármű közúti közlekedéséhez” olyan egységes okmány, amely a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedésével kapcsolatos 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet mellékleteként alkalmazandó.

2. A „KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS” – össztömeg, tengelyterhelést és mérethatárt meghaladó jármű közúti közlekedéséhez” nyomtatvány-t írógéppel, számítástechnikai eszközzel vagy golyóstollal (ez esetben olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel) hibátlanul kell kitölteni.

3. A számmal jelzett mezőket az igénylő, a betűvel jelzett mezőket a hozzájárulást kiadó tölti ki.

II. A számmal jelzett mezők kitöltési útmutatója

1) A járműszerelvény minden járműve saját forgalmi engedélye alapján megadott adatok: rendszám, honosság, fajta, saját tömeg (t).

2) A közútkezelői hozzájárulást igénylő saját iktatószáma.

3) A közútkezelői hozzájárulás átvételi helye.

4) A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó neve és pontos címe.

5) Az a felelős természetes vagy jogi személy neve és pontos címe, adószáma, akinek a nevére a túlsúly és/vagy eljárási díj számla kerül.

6) A közútkezelői hozzájárulást hitelesítő (28) és azt a hozzájárulást kiadó szervezetnél benyújtó természetes vagy jogi személy neve és pontos címe.

7) Az a személy, aki a fuvarfeladat teljes lebonyolítása alatt bármikor értesíthető, felvilágosítást nyújt, illetve a közútkezelői hozzájárulást igénylő nevében eljárási, intézkedési jogkörrel felhatalmazott: név, telefonszám (rádiótelefon), telefax szám, e-mail cím.

8) A Magyarország területén történő szállítás megkezdésének tervezett dátuma: év, hónap, nap.

9) A szállítás megkezdésének kiindulási helységneve, illetve határátkelőhely megnevezése.

10) A kiindulási helységen belüli pontos cím: utca, házszám .

11) A Magyarország területén történő szállítás befejezésének tervezett dátuma: év, hónap, nap.

12) A célállomás helységneve, illetve határátkelőhely megnevezése.

13) A célállomás helységén belüli pontos cím: utca, házszám.

14) A közútkezelői hozzájárulás kiállításának kért határideje.

15) Az közútkezelői hozzájárulás típusa:
eseti alkalomra érvényes engedély
3, 6 vagy 12 hónap időtartamra érvényes engedély

16) A KRESZ 47.§-ban meghatározott értéket meghaladó jármű esetén a burkolat és a jármű legalacsonyabb pontja közti távolság méterben, két tizedes pontossággal.

17) A szállítmány hosszúsága méterben, két tizedes pontossággal.

18) A szállítmány legnagyobb szélessége méterben, két tizedes pontossággal.

19) A szállítmány legnagyobb magassága méterben, két tizedes pontossággal.

20) A szállítandó rakomány megnevezése.

21) A szállítandó rakomány bruttó tömege (t).

22) Nyilatkozat a rakomány megbonthatóságáról az alábbi kódszámok segítségével:

1. a szállítmány károsodását eredményezi,

2. az átrakás, szétszerelés költségei magasak,

3. műszaki okokból nem lehetséges.

23) A 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet alábbi pontjai alapján kérelmezett díjkedvezmények kódjai:

1. R. 5§ (4) a.- közforgalmú személyszállító;

2. R. 5§ (4) b.- kommunális feladatot ellátó;

3. R. 5§ (4) c.- katasztrófa elhárítást, megelőzést végző;

4. R. 5§ (4) d. – kombinált szállítás;

5. R. 5§ (4) e.- út kezelést végző;

6. R.5§ (4) f. – szilárd burkolattal nem rendelkező közúton közlekedő

6. R. 5§ (7) – Közlekedési és Energiaügyi és Hírközlési Minisztériumi felmentés

24) A szállítmány legnagyobb magassága a műszakilag lehetséges legnagyobb magasságcsökkentést követően méterben, két tizedes pontossággal.

25) A jármű/járműszerelvény tengelyeinek adatai:

sorszám,
típus (nem kötelező): a 6/1990. KöHÉM rendeletben meghatározott egyes, útkímélő egyes tengely, illetve kettős vagy hármas tengelycsoport
a hajtott tengely/tengelyek megjelölése

az útkímélő tengely/tengelyek megjelölése
a rakott jármű/járműszerelvény tengelyterhelései tonnában, két tizedes pontossággal.
az adott sorszámú és az azt megelőző sorszámú tengely távolsága méterben, két tizedes pontossággal,
az adott sorszámú tengelyen lévő kerekek száma,
az azonos tengelyen lévő kerekek függőleges osztósíkja közötti távolság méterben, két tizedes pontossággal.
26) A szállítmány össztömege tonnában, két tizedes pontossággal.

27) Az igénnyel kapcsolatos egyéb tájékoztatás vagy kérés részére rendelkezésre álló mező.

28) Az közútkezelői hozzájárulást átvevő személy hitelesítése:

jogi személy esetén cégbélyegző, a igénylő olvasható aláírása és a kitöltés dátuma (év, hónap, nap),
magánszemély esetén olvasható aláírás és az igény kitöltésének dátuma (év, hónap, nap)

III. A betűjellel jelzett mezők kitöltési útmutatója

A) A hozzájárulást kiadó szervezet cégszerű megnevezése.

B) Az igény beérkezésének dátuma (év, hónap, nap).

C) Díjszabás adatai

A 6/1990. KöHÉM rendelet alapján meghatározott tengelycsoportok tengelyterhelés értékei tonnában, két tizedes pontossággal
Tengelycsoportonként elbírált díjkedvezmény százalékban
A díjkedvezménnyel csökkentett tengely(-ek) vagy tengelycsoport(-ok) tengelyterhelései, az össztömeg és a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 3.számú melléklete alapján 1 km-re kivetett túlsúlydíj.
A tengely(-ek), tengelycsoport(-ok) és az össztömeg után 1 km távolságra kivetett túlsúlydíjak és a díjszámítás alapját képező távolság szorzatai forintban.
D) A jármű/járműszerelvény részére a kiinduló és célállomás között kijelölt útvonal hossza km-ben.

E) A kijelölt útvonalnak a díjszámítás alapját képező része km-ben.

F) A tengely(-ek), tengelycsoport(-ok) és az össztömeg után 1 km távolságra kivetett túlsúlydíjak összege és a díjszámítás alapját képező távolság szorzata forintban.

G) Útvonal, megkötések

Az induló illetve célállomást, az igényelt közbenső település(-eke)t, útvonal(-ak)t, az azokon elhelyezkedő műtárgyak listáját és a közlekedést szabályozó előírásokat tartalmazó leírás.

H) A közútkezelői hozzájárulás nyilvántartási, érvényességi és hitelesítési adatai:

Közútkezelői hozzájárulás száma: az közútkezelői hozzájárulást kiadó szervezet saját iktatószáma.
Érvényes: a közútkezelői hozzájárulás érvényességének időtartama vagy érvényességi dátuma.
Kiállítás dátuma: év, hónap, nap
Bélyegző:a kiadó szervezet cégbélyegzője
Aláírás: a kiadó szervezet által hitelesítésre feljogosított személy

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS