Projekt neve: Élőhelyvédelem és helyreállítás védőkerítés építésével az Állami Autópálya Kezelő Zrt. illetékességi területén.

Előkészítési fázis.

A projekt céja:

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. illetékességi területén a közútfejlesztés felgyorsulása, a forgalom ugrásszerű növekedése a hazai védett és közösségi jelentőségű (NATURA 2000) fajok egyre tömegesebb elütését, életterük beszűkülését hozta magával. A gázolásból eredő egyedvesztést és a populációk fragmentálódását csökkenteni az állatok mozgását segítő, vagy módosító műtárgyak, ökológiai átjárók, terelő támfalak, védőkerítések építésével lehet.

A fenti természetvédelmi problémát felismerve a projekt célja a védett és közösségi jelentőségű állatfajok egyedeinek szabad vándorlását akadályozó, az ÁAK Zrt. kezelésében lévő vonalas létesítmények mentén az egyed-gázolások megelőzése sűrített védőháló szakaszok építése által.

 

Sorsz

                                    Helyszín (autópálya, oldal, km szelvény)

1.

 M1

jobb/bal

131+020 – 138+260

2.

354

jobb/bal

0+520 – 4+100

3.

 M7

jobb/bal

58+550-61+500

4.

 M7

jobb/bal

65+800-69+100

5.

 M19

jobb/bal

0+050 – 9+800

6.

 M7

jobb/bal

91+150-95+200

7.

 M7

jobb/bal

104+800-105+200

8.

 M7

jobb/bal

106+000-111+000

9.

 M7

csp.

 Becsehelyi csp.

10.

 M7

jobb/bal

137+800 –142+000

11.

M7

jobb/bal

145+240-149+450

12.

M7

jobb/bal

159+000-160+120

13.

M7

jobb/bal

163+210-166+900

 

A projekt megvalósulása hozzájárul az érintett területen élő vagy ott csak vonuláskor megjelenő fajok védelméhez. Az érintett populációk védelme a lokális populációk megerősödéséhez, ezeken keresztül pedig az adott terület ökoszisztémájának stabilitásához vezet. Új fajok megjelenése azért sem lenne kívánatos, mert az autópálya melletti sávok – környezetüktől való eltérésük miatt -, általában az adott területen nem természetesen jelen lévő fajokat vonzzák.

A tervezett beavatkozások elvégzése esetén a nem védett, nagyobb testű emlősök körében csökkenni fog az elütések száma. A kisemlősök esetén a hüllőterelő hálóval ellátott részeken jelentősen csökken a gázolás esélye. A madárfauna tagjait a megvalósítandó projekt szintén pozitívan érinti. A magasított sűrített védőháló megépítése miatt megemelkedett röppálya csökkenti az autós karambolok számát, illetve pozitívan hat a táplálékként szolgáló elütött állattetemek jelentős csökkenése és az autópálya rézsűin élő kisemlősök eltűnése is. A leglátványosabb eredményt a projekt a vizes élőhelyekhez közeli szakaszokon a kétéltű-faunában okozza. A projekt egész évben jelentősen visszaszorítja a békagázolások számát, de a farkos kétéltűek mortalitása is apadni fog.

Mivel a projekt már meglevő úthálózathoz kapcsolódik, így a beruházás a környezet számára csak minimális terheléssel jár. A projekt megvalósulása az érintett terület ökológiai viszonyainak stabilitását eredményezi.