Tulajdonosi/Vagyonkezelői nyilatkozatok

A Tulajdonosi/Vagyonkezelői nyilatkozat kiadásához szükséges dokumentumok 1. A területileg illetékes közútkezelő érvényben lévő közútkezelői hozzájárulása 2. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő, a beruházással érintett ingatlanok 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (nem hiteles, TAKARNET rendszerből lekért is megfelelő) Szükség esetén – a munka jellegétől függően – további műszaki dokumentációk (különösen területkimutatás, műszaki leírás, átnézeti helyszínrajz) bekérhetőek. A tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás kiadására vonatkozó kérelmüket postai úton illetve a jobb oldalon lévő „Űrlap kitöltése” menüpontban elektronikusan is meg lehet tenni. A sikeres feltöltésről visszaigazoló e-mailt küldünk. Amennyiben ezek a dokumentumok megvannak, a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának folyamata megindítható. A tulajdonosi hozzájárulás egyben vagyonkezelői hozzájárulásnak is minősül. Önmagában vagyonkezelői nyilatkozatot külön kérelemre engedélyezési eljáráshoz adunk ki és ehhez még nem kell megállapodást kötni, azonban a vagyonkezelői hozzájárulás munkavégzésre nem jogosít. A munkavégzéshez…
Read More

Kárigény bejelentés

Fontos tudnivalók – Tennivalók káresemény bekövetkeztekor A káreseteket legegyszerűbben elektronikusan a jobb oldali menüpontra kattintva tudja beküldeni, vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – káresemény bekövetkezési helye szerinti – illetékes megyei igazgatóságán, illetve központunknál lehet bejelenteni. Postai úton: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kárigénykezelő osztály 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. vagy e-mailen: karigenykezeles@kozut.hu (Kérjük, az e-mailen küldött fájl/fájlok mérete ne haladja meg az 5 MB-ot.) Figyelem! A káresemények bejelentése során tett önkéntes adatszolgáltatás az adatkezeléshez történő hozzájárulásnak minősül, tekintettel arra, hogy az adatok kezelése nélkül érdemi ügyintézés nem lehetséges. A részletes adatvédelmi tájékoztatót itt érheti el. Kérjük mindenképp olvassa el! Autópályán történő haladás közben bekövetkező káresemény esetén kérni kell a legközelebbi autópálya-mérnökség segítségét (pl. SOS-telefon), és a legközelebbi biztonságos helyszínen (pl. pihenőben) kell megvárni a kiérkező útellenőrt. A bizonyítási teher…
Read More