FRAME NEXT

FRAME NEXT

A CEF forrásból finanszírozott Európai Bizottság PSA (Programme Support Action for ITS for roads) pályázati felhívás tárgyában felkérés érkezett Társaságunkhoz konzorciumi együttműködésben való részvételre. A támogatás a CEF rendelettel (Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete) összhangban a meglévő Európai ITS Kerethálózat (European ITS Framework Architecture) fenntartásához, adaptálásához és további fejlesztéséhez nyújt támogatást.
A támogatási keretösszeg 1 200 000 EUR. A projekt döntően szakmai műhelymunkából és disszeminációs tevékenységből áll. A 4 éves időszak alatt alatt felülvizsgáljuk az Útügyi Műszaki Előírásokat (UME), és elvégezzük a konzorcium által vállalt közös feladatok – specifikációgyűjtés, ITS-keret modellezése és bővítése, eszközfejlesztés, érdekeltek bevonása és disszeminációs tevékenység – Társaságunkat érintő részeit. A konzorciumi koordinátoron kívül 10 partner vesz részt az együttműködésben. Az Magyar Közút Nonprofit Zrt. 90 000 EUR teljes költségvetéssel, 80%-os támogatási intenzitás mellett 72 000 EUR támogatásra nyújtott be kérelmet. Az önerőt a Társaságunk finanszírozza. A projekt támogatást nyert, a szerződéskötés megtörtént, az előleget (amely a támogatási összeg 40%-a) a koordinátor átutalta. A 4 éves projekt megvalósítása különböző munkacsoportokban zajlik, amelyekben az Magyar Közút Nonprofit Zrt. közvetlenül vagy közvetve vesz részt, féléves vagy negyedéves gyakoriságú személyes jelenlétet igénylő megbeszélésekkel és a folyamatos levélváltások mellett telefonos konferenciákkal. Az európai ITS Keretrendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó szakmai támogató tevékenységre irányulóan beszerzési eljárás indult.
2018. március 9-én az európai ITS kerettervhez kapcsolódó hazai felhasználói igények, észrevételek témában szakmai workshopot rendeztünk, továbbá 2018. május 2-3-án Bécsben munkabizottsági ülésre került sor. Az ülés egyik kiemelt témája – az egyes munkacsoportok státuszának ismertetésén túl – a Nemzeti Adathozzáférési Pontok FRAME projektbe illesztése volt, amely kapcsán bemutatták az osztrák, német és holland példát. Elindult a „Szakmai támogató tevékenység az Európai ITS-Keretrendszer továbbfejlesztéséhez” beszerzési eljárás. A projekt 2021-ben zárul.

Kapcsolódó bejegyzés:

Frame Next workshop – hazai felhasználói igények, észrevételek feltárása