Üzemeltetés-fenntartási művezető_Esztergom

Üzemeltetés-fenntartási művezető_Esztergom

Álláshirdetés, Szellemi, Komárom-Esztergom megye
Referenciaszám: 1111 Magyar Közút Nonprofit ZRt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Esztergom mérnökség Üzemeltetési és fenntartási művezető munkakörbe munkatársat keres. A munkavégzés helyszíne: 2500 Esztergom, Dobogókői út 84. A pozíciót betöltő személyre az alábbi feladatok várnak: Az útüzemeltetést és fenntartást végzők munkáját szervezi és közvetlenül irányítja, a különböző gépek és gépláncok alkalmazásával és a szükséges anyagok biztosításával. Elkészíti a téli útfenntartási munkákhoz való anyagmegrendelések összeállítását, a megrendelt anyagok fogadásának megszervezését, ellenőrzését. Részt vesz a téli ügyeleti munkavégzésben. Az üzletszerű vállalkozási munkákat irányítja, az ezekkel összefüggő szervezési feladatokat ellátja, a kapcsolódó dokumentációkat elkészíti és a pályázatok készítésében részt vesz. Gondoskodik az irányítása alatt végzett munkafolyamatoknál az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka feltételeinek kialakításáról és megtartásáról, a munkavédelmi előírások betartásáról és naponkénti ellenőrzésről. Ellenőrzi az egyéni védőeszközök meglétét, azok rendeltetésszerű használatát, a munkavégzésre…
Read More
Forgalomtechnikai mérnök_Tatabánya

Forgalomtechnikai mérnök_Tatabánya

Álláshirdetés, Szellemi, Komárom-Esztergom megye
Referenciaszám: 1100 Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Forgalomtechnikai mérnök munkakörbe határozatlan időre munkatársat keres A munkavégzés helyszíne: 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/c A pozíciót betöltő személyre az alábbi feladatok várnak: Véleményezi a területfejlesztési és rendezési, valamint távlati úthálózat-fejlesztési terveket, különös tekintettel a közlekedésbiztonsági célkitűzésekre. Közreműködik a Társaság üzleti tervének összeállításában, a terv végrehajtásában, ellenőrzésében, beszámolók összeállításában. Részt vesz az országos közutak közlekedésbiztonsági helyzetének figyelemmel kísérésére vonatkozó egységes szempontrendszer és tervezet kialakításában, az eredmények összefoglaló értékelésében, beavatkozási javaslatok kidolgozásában. Közreműködik a közúti biztonsági felülvizsgálatok ellenőrzésében. Együttműködik és kapcsolatot tart útügyi szervekkel, hatóságokkal. Részt vesz a kezelői hozzájárulások kiadásának, a települések területrendezési és területfejlesztési terveinek, valamint a pályázati anyagok egységes véleményezési szempontrendszerének kidolgozásában. Döntéselőkészítő értékelést készít a közlekedésbiztonsági célokat szolgáló beruházásokról, felújításokról. Megtervezi a forgalomtechnikai méréseket, megfigyeléseket és adatgyűjtéseket,…
Read More