1.       A közútkezelő közútkezelői hozzájárulása

2.       Három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap

3.       A munkálatok rövid leírása

4.       A KKK és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanon a beruházás által érintett pontos területkimutatás a tervező vagy a földmérő által aláírva és lepecsételve 

Szükség esetén – a munka jellegétől függően – további műszaki dokumentációk bekérhetőek.

 

Chrome böngészőben a dokumentumokat a fájl neve fölé navigálva, jobb klikk, Mentés másként menüpont segítségével lehet letölteni.

  
  
ingatlan_használata_optika.docx
  
Ingatlan_igénybevetel_gaz.docx
  
ingatlan_igenybevetel_villamos_energia.docx
  
ingatlan_igenybevetel-villamos_energia_beruhazoi_.docx
  
ingatlanhasznositasi szerzodes_allami tulajdonba kerulo vizikozmu beruhas targyaban.docx
  
ingatlanhasznositasi szerzodes_allami tulajdonba kerulo vizikozmu beruhazas targyaban.docx
  
ingatlanhasznositasi_szerzodes_kozfeladat_celjara.docx
  
ingatlanhasznositasi_szerzodes_nem_kozfeladatra.docx
  
kartalanitasi_megallapodas_bejegyzesre_nem_jogosít_kozcelu_viziletesítmeny.docx
  
kartalanitasi_megallapodas_bejegyzesre_nem_jogosít_saját celu_viziletesítmeny.docx
  
tulajdonosi_nyilatkozathoz_berlet_uzemeltetes_nelkul_pl _buszobol.doc
  
vizvezetesi_szolgalmi_jog_alapitasa_szerzodessel_kozcelu_viziletesitmeny.docx
  

Amennyiben ezek a dokumentumok megvannak, a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának folyamata megindítható. A tulajdonosi hozzájárulás egyben vagyonkezelői hozzájárulásnak is minősül. Önmagában vagyonkezelői nyilatkozatot külön kérelemre építési eljáráshoz adunk ki és ehhez még nem kell megállapodást kötni, a munkavégzéshez azonban már a tulajdonosi hozzájárulás is szükséges. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az EU-s és hazai pályázatok, illetve hatósági eljárásokhoz kapcsolódó munkák vonatkozásában (pl. szolgalmi, vezetékjog, építések) esetében kiadhatja a tulajdonosi hozzájárulást is. A tulajdonosi hozzájáruláshoz a fentieken kívül szükséges a használatot biztosító megállapodás megkötése is. A szerződés minták a honlapunkon megtalálhatóak. Fontos előírás ezen felül, hogy Társaságunk kizárólag az olyan ingatlanok vonatkozásában adhatja a ki a tulajdonosi hozzájárulást, ahol az ingatlannyilvántartásban a KKK vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelő joga bejegyzésre került. A KKK vagyonkezelői jogának vonatkozásában a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.6K §-a alapján lett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a jogutód.

Bízunk benne, hogy a tájékoztatásunkkal hozzájárulhatunk a sikeres projektjük/beruházásuk lebonyolításához.

A NIF Zrt. projektjei kapcsán kiadandó tulajdonosi hozzájárulások esetében nem feltétlenül szükséges közfeladatra vonatkozó ingyenes megállapodást sem kötni, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a biztosítja a jogcímet.

Külön felhívjuk figyelmüket, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a szerint az országos közutaknak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt., illetve az országos közutak közútkezelője, azaz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lehet az építtetője. Az építtető személyét az NFM jelöli ki.

Egységáraktól eltérés:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által alkalmazott kártalanítási és igénybevételi díjak egységáraitól – amelyek a minta szerződésekben kerültek megjelölésre – a beruházással érintett ingatlan(ok)ról készített értékbecsléssel lehet eltérni.

Az MK NZrt. által elvárt minimum feltételek az értékbecslés vonatkozásában – ami az irányadó jogszabályoknak és az MNV Zrt. elvárásainak is megfelel – a következők:

Az értékbecslést a megfelelő, legalább OKJ-s képesítéssel rendelkező, az ingatlanközvetítői névjegyzékben vagy a vagyonértékelői névjegyzékben regisztrált vagy igazságügyi szakértőként az IM névjegyzékében szereplő szakember végezheti. A szakértő által elkészített értékbecslésnek, minimum három összehasonlításra alkalmas ingatlannak az értékét kell tartalmaznia. A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékbecslésnél az elmúlt két év adatait szükséges figyelembe venni és az egységár mellett a területkimutatás alapján a teljes fizetendő kártalanítási / igénybevételi összeget tartalmaznia kell.

Optikai hálózatok esetében amennyiben kiemelt beruházás – elsősorban SZIP projektek, amit a kérelemben fel kell tüntetni - és a kérelmező külön jelzi kiadható előzetes vagyonkezelői hozzájárulás, ami az engedélyezési eljáráshoz szükséges, a munkavégzéshez azonban már be kell szerezni a végleges vagyonkezelői nyilatkozatot.

Tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmek beküldésének postacíme: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. A 20 oldalt meg nem haladó kérelmeket és mellékleteit emailben is meg lehet küldeni – ez esetben postán nem kell megküldeni – a következő címre: info@kozut.hu

Kapcsolattartóhoz telefonszám: Kocsik Tamásné, dr. Bardóczky Viktor  +36-1-819-9671

 

A vagyongazdálkodási osztály telefonos ügyfélfogadási rendje:

hétfő–csütörtök: 13.30–15.30 
péntek: 10.00–12.00