1. A közútkezelő közútkezelői hozzájárulása
  2. Három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
  3. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanon a beruházás által érintett pontos területkimutatás a tervező vagy a földmérő által aláírva és lepecsételve.

Szükség esetén – a munka jellegétől függően – további műszaki dokumentációk (különösen műszaki leírás, átnézeti helyszínrajz) bekérhetőek.

 

Chrome böngészőben a dokumentumokat a fájl neve fölé navigálva, jobb klikk, Mentés másként menüpont segítségével lehet letölteni.

  
  
Ingatlan_hasznalata_gaz.docx
  
ingatlan_használata_optika.docx
  
Ingatlan_használata_villamos_energia.docx
  
Ingatlan_hasznalata_villamos_energia_3 oldalu.docx
  
ingatlanhasznositasi szerzodes_allami tulajdonba kerulo vizikozmu beruhas targyaban.docx
  
ingatlanhasznositasi szerzodes_allami tulajdonba kerulo vizikozmu beruhazas targyaban.docx
  
ingatlanhasznositasi_szerzodes_kozfeladat_celjara.docx
  
ingatlanhasznositasi_szerzodes_nem_kozfeladatra.docx
  
kartalanitasi_megallapodas_bejegyzesre_nem_jogosít_kozcelu_viziletesítmeny.docx
  
kartalanitasi_megallapodas_bejegyzesre_nem_jogosít_saját celu_viziletesítmeny.docx
  
tulajdonosi_nyilatkozathoz_berlet_uzemeltetes_nelkul_pl _buszobol.doc
  
vizvezetesi_szolgalmi_jog_alapitasa_szerzodessel_kozcelu_viziletesitmeny.docx
  

 

Amennyiben ezek a dokumentumok megvannak, a tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának folyamata megindítható. A tulajdonosi hozzájárulás egyben vagyonkezelői hozzájárulásnak is minősül. Önmagában vagyonkezelői nyilatkozatot külön kérelemre építési eljáráshoz adunk ki és ehhez még nem kell megállapodást kötni, a munkavégzéshez azonban már a tulajdonosi hozzájárulás is szükséges. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az EU-s és hazai pályázatok, illetve hatósági eljárásokhoz kapcsolódó munkák vonatkozásában (pl. szolgalmi, vezetékjog, építések) esetében kiadhatja a tulajdonosi hozzájárulást is. A tulajdonosi hozzájáruláshoz a fentieken kívül szükséges a használatot biztosító megállapodás megkötése is. A szerződés minták a honlapunkon megtalálhatóak. Fontos előírás ezen felül, hogy Társaságunk kizárólag az olyan ingatlanok vonatkozásában adhatja a ki a tulajdonosi hozzájárulást, ahol az ingatlannyilvántartásban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelő joga bejegyzésre került. A KKK vagyonkezelői jogának vonatkozásában a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.6K §-a alapján lett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a jogutód.

Bízunk benne, hogy a tájékoztatásunkkal hozzájárulhatunk a sikeres projektjük/beruházásuk lebonyolításához.

A NIF Zrt. projektjei kapcsán kiadandó tulajdonosi hozzájárulások esetében nem feltétlenül szükséges közfeladatra vonatkozó ingyenes megállapodást sem kötni, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a biztosítja a jogcímet.

Külön felhívjuk figyelmüket, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a szerint az országos közutaknak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt., illetve az országos közutak közútkezelője, azaz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lehet az építtetője. Az építtető személyét az ITM jelöli ki.

Egységáraktól eltérés

A mintaszerződésekben rögzített egységáraktól értékbecsléssel lehet eltérni. Az értékbecslést a jogszabályban előírt képesítéssel és érvényes engedéllyel rendelkező szakember végezheti. Az értékbecslés meg kell, hogy feleljen az EVS 2016 Európai Értékelési Szabványokban, és a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben foglaltaknak. Az értékbecslésben kialakított forgalmi értékből le kell vezetni az igénybe vett területre vonatkozó fizetendő kártalanítási / használati / igénybevételi összeget, megjelölve azt, hogy az nettó, vagy bruttó érték. 

 

Tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmek beküldésének postacíme: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

A 20 oldalt meg nem haladó kérelmeket és mellékleteit e-mailben is meg lehet küldeni a következő címre: info@kozut.hu  – ez esetben postán nem kell megküldeni.

Kapcsolattartóhoz telefonszám: Kocsik Tamásné, dr. Bardóczky Viktor  +36-1-819-9671

 

A vagyongazdálkodási osztály telefonos ügyfélfogadási rendje

hétfő–csütörtök: 13.30–15.30 
péntek: 10.00–12.00