Közutas fotópályázat - 2018

 

Beküldési határidők: 2018. március 20., június 15., szeptember 15., október 17.

fotopalyazat@kozut.hu

 Az őszi képek beküldésének határidejét meghosszabbítottuk. Az új beküldési határidő: 2018. október 17.


Letölthető dokumentumok:

A 2017. évi fotópályázat díjazott képei itt tekinthetőek meg.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. fotópályázatot hirdet a közutas élet képi megjelenítésének erősítésére.

A pályázat célja ápolni azt a hagyományt, amelyben a közutas szakma képekben is láthatóvá válik, továbbá a közutas fotóarchívum bővítése, a készülő szakmai kiadványok megfelelő minőségű és mennyiségű képanyaggal való ellátása. A pályázat során olyan fényképeket várnak a szervezők, amelyek a közutas élethez, a közutas mindennapokhoz kapcsolódnak.

2018-ban négy évszakra vonatkozó pályázat kerül kiírásra, amely pályázatok minden tekintetben egy-egy külön pályázatnak is minősülnek. Három kategóriában lehet pályázni, melyekre digitális fényképezőgéppel, valamint mobiltelefonnal készített képeket lehet beküldeni. Mindezek az elbírálás során külön-külön értékelésen vesznek részt, így ezt a beadandó képek elnevezésénél is meg kell különböztetni.


Pályázati kategóriák

 

U) Utak és pihenőhelyek

A természet, az út és a pihenőhelyek kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó évszakonként legfeljebb 5 képpel pályázhat ebben a kategóriában. 

H) Hidak és műtárgyak

A természet, a hidak és a műtárgyak kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó évszakonként legfeljebb 5 képpel pályázhat ebben a kategóriában. 

K) Közutas mindennapok

A közutas élet bemutatása, építési, műszaki vagy technológiai munkafolyamat ábrázolása. A közutas hétköznapokkal kapcsolatos minden olyan felvétel, amely az előző kategóriákban nem szerepel. Olyan felvételeket várnak a szervezők, amelyeken a munkavédelmi előírások teljes mértékben be vannak tartva. Egy pályázó évszakonként legfeljebb 5 képpel pályázhat ebben a kategóriában.
 
 

Pályázati feltételek

A fotópályázaton a Magyar Közút Nonprofit Zrt. aktív és nyugdíjas tagjai, valamint

 • a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság jogi tagjainak dolgozói, illetve egyéni tagjai,
 • a Közlekedéstudományi Egyesület tagjai, illetve
 • a Magyar Mérnöki Kamara tagjai vehetnek részt.

Egy társaságtól többen is adhatnak be pályázatot.

Pályázni kizárólag a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő úthálózatról és közúti elemekről készült felvétellel lehet.

Pályázni kizárólag olyan fotóval lehet, amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. korábbi fotópályázatán nem került benyújtásra, valamint más fotópályázaton nem ért el eredményt.

A képeknek a következő fájlnevet kell adni:

évszak sorszáma és a fényképező eszköz _kategória jele és kép sorszáma_VezetéknévKeresztnév_kép címe.jpg

M – mobiltelefon fényképező eszközzel készített felvétel
D – digitális fényképezőgéppel vagy hagyományos fényképezőgéppel készített digitális változat

Például: 1MU01_KissAladár_Hókotrók.jpg, 3DK04_TóthJános_Úthenger.jpg

 

Beküldési határidők évszakonként

Tél: 2018. március 20. - A téli időjárásra való tekintettel, a téli képek beküldésének határidejét meghosszabbítottuk. Az új beküldési határidő: 2018. március 26.

Tavasz: 2018. június 15.

Nyár: 2018. szeptember 15.

Ősz: 2018. október 10.

A négy pályázati szakaszban az adott évszakban készült felvételeket várunk.

A pályázónak a fényképet/fényképeket a kitöltött pályázati adatlappal együtt e-mailen kell eljuttatnia az évszaknak megfelelő beküldési határidőkig (fotopalyazat@kozut.hu).

A pályázónak pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött képeket összesíti. Az adatlap a pályázati kiírás végén található. Azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre, nem kerülnek elbírálásra.

A pályázaton digitális fényképezőgéppel és mobiltelefonnal készített, illetve filmről vagy diáról digitalizált színes és monochróm fotókkal lehet részt venni az alábbiak szerint:

 • A képeket csak JPEG formátumban (hosszabbik oldal 1920 pixel méretben) lehet beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 1 Mb-t.
 • A későbbiekben díjazott képek sRGB színprofilban elkészített JPEG fájl, maximális minőség (Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő tömörítés ajánlott), amelynek felbontása megegyezik az eredeti fájl (pl. RAW) felbontásával, maximum a vágás méretével csökkenhet.
 • Az elküldött kép maximálisan megengedhető vágása az eredeti formátum képpontjainak 50%-a. Amennyiben a vágás nagyobb mértékű, akkor azonnali kizárásra kerül a pályázatról!
 • A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).
 • Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
 • Bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
 • A pályázaton nem vehetnek részt olyan képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Nem lehet pályázni filmből kimásolt, úgynevezett digitális pillanatképpel.
 • Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
 • A filmről vagy diáról digitalizált fotók a digitális fényképezőgéppel készült felvételekkel együtt kerülnek elbírálásra.
 • A pályázók aktuális ranglistája az intraneten figyelemmel kísérhető.
Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.
 

A pályázat értékelése és díjazása

A benyújtott pályázati képeket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetőiből és dolgozóiból álló 5 fős zsűri 1-5 közötti pontszámokkal évszakonként értékeli és díjazza.
A négy évszak díjazottjai által gyűjtött pontszámok összege alapján felállított sorrend adja az összesített eredményt, a kategória győzteseket, illetve az abszolút győztest.
Az évszakonkénti eredményekről, illetve pontszámokról a Magyar Közút honlapján (www.kozut.hu) oldalán adunk tájékoztatást.
Az összesített eredményhirdetésre és díjátadóra várhatóan 2018 őszén kerül sor, amire az összesített eredményhirdetés díjazottai kapnak meghívót. 
 
 

Évszakonkénti értékelés és díjazás

Az évszakonkénti értékelés alkalmával a kategóriák első három helyezettei és az adott évszak során az első három legtöbb pontszámot gyűjtött pályázók oklevélben és ajándéktárgy jutalomban részesülnek.
 
 

Az összesített eredményhirdetés díjai

A digitális fényképezőgéppel és mobiltelefonnal készített képek külön elbírálásban részesülnek. Az összesített eredményhirdetés alkalmával a kategóriák első három helyezettei oklevelet és vásárlási utalványt kapnak (az I. helyezett 20.000 Ft, a II. helyezett 15.000 Ft, a III. helyezett 10.000 Ft értékben).
Összpontszám szerint díjazzuk az év során az első három legtöbb pontot elért pályázót (oklevelet és vásárlási utalványt kapnak az I. helyezett 20.000 Ft, a II. helyezett 15.000 Ft, a III. helyezett 10.000 Ft értékben).

Különdíj

 • „Kerékpárutak" – a legjobb kerékpárutat ábrázoló fotó
A különdíjhoz oklevél és 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány jár.
A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén kategóriákat ne értékeljen vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további különdíjakat ítéljen meg.
A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel nem lehet élni.
A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási jogának átengedése térítésmentesen történik.
 
 

További információ

Kovács Katalin kommunikációs főmunkatárs | kommunikációs osztály | fotopalyazat@kozut.hu