A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel 32 000 kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el.

A társaság 2005. október 1-jén jött létre. A vállalat több mint 6000 fős dolgozói létszáma, valamint gazdasági mutatói alapján az ország első tíz állami vállalata közé sorolható, budapesti központi irányítással 19 megyében, 93 mérnökségen végzi közútkezelői munkáját.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. célja és feladata, hogy útfenntartó tevékenységével zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban résztvevő számára. A szervezet által végzett tevékenység kiterjed az országos közúthálózat és az autópályák üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira is. Feladataink közé tartozik az utak burkolatának ellenőrzése, javítása, a padkák rendezése, a burkolaton kívüli területek tisztítása, a forgalomra veszélyes növényzet eltávolítása, a vízelvezető rendszerek karbantartása, az utak területek kaszálása, a vegyszeres növényvédelem, az útellenőrzés, a forgalomtechnikai jelzések kihelyezése, az útburkolatjel festés, télen a hó eltakarítás, síkosság-mentesítés. Társaságunk tevékenységi köre ezen felül magában foglalja a túlméretes járművek útvonalengedélyének kiadását, a tehergépjárművek ellenőrzését mérőállomásainkon, az útügyi alágazat szakembereinek továbbképzését, az Útinform, az Országos Közúti Adatbank és a kiskőrösi Úttörténeti Múzeum működtetését.

Szerződésben rögzített feladatainak ellátása mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára fontos a társadalmi szerepvállalás is, a közlekedők, a felnövekvő generációk környezettudatos magatartásra való nevelése, a közlekedési morál, a közlekedésbiztonság javítása. Jelentős múltra tekinthet vissza immár minden évben a Föld Napjához kapcsolódóan megrendezett szemétgyűjtési akciónk, amely több tízezer embert mozgat meg országszerte.

 

Útüzemeltetési, fenntartási- és karbantartási tevékenység részletei

• Az utak állapotának rendszeres ellenőrzése: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. állandó útellenőri szolgálatot működtet. Az erre a feladatra kiképzett és gyakorlott szakemberek előírt rendszerességgel vizsgálják át az utakat és feljegyzéseket készítenek az úttest hibáiról, azok helyéről.

• Burkolati hibák javítása, padkarendezés: Társaságunk munkatársai az útellenőrzések során feltárt hibákat a legmegfelelőbb és leghatékonyabb technológiával javítják, ugyanakkor nagy figyelmet fordítanak a sérült, és így balesetveszélyes padkák helyreállítására is.

• Utak környezetének gondozása: Szervezetünk több mint 31 ezer kilométernyi országos közúthálózat kezelőjeként az ehhez tartozó több százmillió négyzetméternyi zöld terület ápolásáról is gondoskodik, többek között a forgalomra, közlekedőkre esetlegesen veszélyt jelentő fák kivágásáról, a parlagfű-mentesítésről, és az út menti fű kaszálásáról is.

• Az utak téli hó és síkosság-mentesítése: A közútkezelők számára a téli időszakban elsődleges feladat a síkosság-mentesítés és a hóeltakarítás. Tekintettel arra, hogy a szélsőséges téli időjárási körülmények között a burkolathibák tömegesen is jelentkezhetnek, azok kijavítását e munkák szüneteiben az időjárás függvényében is elvégezzük.

• Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, javítása, szükség szerint cseréje: A biztonságos közlekedés érdekében különösen fontos a forgalmi táblák, jelzőlámpák, burkolatjelek jól láthatósága, kifogástalan állapota, hibátlan üzemeltetése, amelyről a kezelésébe tartozó közúthálózaton társaságunk gondoskodik.

 

Szakmai szolgáltatások

• Közútkezelői engedélyek: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogosult engedélyt kiadni a kezelésében levő utak nem közlekedési célú használatához, reklámtáblák kihelyezéséhez, útcsatlakozások létesítéséhez.

• Úthálózat-védelem: Küldetésünk az országos út- és hídvagyon védelme, megóvása. Ennek érdekében társaságunk rendszeresen ellenőrzi az országhatáron- és belső mérőállomásokon átlépő tehergépjárművek tengelyterhelését, össztömegét és méretét, túlsúlydíjat szab ki, amennyiben valamelyik meghaladja a kiszabott határértékeket.

• Az Országos Közúti Adatbank célja, hogy az országos úthálózat állapotáról mindig naprakész információk álljanak rendelkezésre. Az osztálya által felügyelt, saját fejlesztésű programrendszer révén az igénylők naprakész tájékoztatást kaphatnak az országos közúthálózat forgalmi, baleseti, valamint állapot adatairól.

• Minőség-ellenőrzés: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minőségvizsgálati laboratóriumai látják el hazánk közúthálózatán a minőségvizsgálati feladatokat. Kollégáink többek között a fenntartási, fejlesztési és beruházási munkák minőségét ellenőrzik több fázisban. Számos feladatuk közé tartozik a közútépítésben használt főbb alapanyagok, szerkezetek megfelelőségének rendszeres vizsgálata, a közúthálózat teherbírás méréseinek lebonyolítása és a síkosság-mentesítő anyagok vizsgálata is.

• Pályázatok lebonyolítása: A kezelésünkbe tartozó utak felújításához, jelentősebb fejlesztésekhez az utóbbi években főleg európai uniós forrásokat használtunk, illetve használunk fel.

• A vagyonnyilvántartási osztály feladata a társasági tulajdonban és vagyonkezelésben lévő eszközök nyilvántartása, továbbá a társaságunk kezelésében lévő országos közutak nyilvántartása. Naprakészen rögzítjük a társasági tulajdonban és vagyonkezelésben lévő eszközökkel kapcsolatos mozgásokat, valamint ezzel összefüggésben ellátjuk a tulajdonosi joggyakorlók felé a hosszú lejáratú kötelezettséggel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat.

• A vagyongazdálkodási osztály feladata az országos közutat érintő vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Kiemelten kezelendőek a tulajdonosi nyilatkozatok kiadása, amik nagy számban érkeznek, rövid határidővel és sok esetben európai uniós pályázatokhoz kapcsolódnak. Ezzel kapcsolatosan külön menüpontban találhatóak szerződésminták és rövid tájékoztatás is. Fontos terület a gyorsforgalmi utak pihenőinek hasznosítása, illetve az egyéb, a Magyar Közút vagyonkezelésű területek hasznosítása a szerződéses partnerek ellenőrzése, illetve díjazása is.

Útinform – Az aktuális útinformációk forrása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megújult Útinform osztálya az országos közúthálózatra vonatkozóan a közúti közlekedés folyamatosságát, biztonságát befolyásoló körülményekről, eseményekről szóló fontosabb információkat gyűjti, majd továbbítja is azokat. Az adatok többségét a társaság megyei és autópálya ügyeleti szolgálatai gyűjtik be, folyamatosan figyelemmel kísérve a rájuk bízott utakon történő eseményeket, de ezen felül hivatalos szervektől és a közlekedőktől is kapnak értesítéseket. A beérkezett információk alapján számos csatornán keresztül tájékoztatják az autósokat mindenről, ami a közúti közlekedés folyamatosságát és biztonságát befolyásolja, a balesetektől kezdve a különféle korlátozásokon át, egészen az időjárás okozta akadályokig. 

Úttörténeti Múzeum– Minden, amit az útépítés történetéről tudni érdemes

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében működik Közép-Európa legnagyobb közúti szakgyűjteménye, amely Európa legnagyobb úthengergyűjteményének is helyt ad. Lévárdy Imre útmester az 1930-as évek végén kezdte el gyűjteni szeretett szakmájának emlékeit. Az ő munkája, valamint a nyomdokaiba lépők lelkesedése révén mára a tárlat hazánkban egyedülálló, korszerűen kialakított, interaktív elemekkel színesített múzeummá nőtte ki magát, amely az út- és hídépítés történetét a kezdetektől napjainkig bemutatja. Számos útkarbantartásban, felújításban használt gép, úthenger ritkaság mellett Kiskőrösön tekinthetik meg az érdeklők Józsit is, a Robog az úthenger című magyar sorozat főszereplőjét. Ugyanakkor a szabadtéri kiállításon több régi hídelemet, igazi különlegességeket vehetnek szemügyre, például a Margit híd, illetve az esztergomi Mária Valéria híd parti nyílásainak egy-egy darabját is.
Ezeken a relikviákon kívül több mint 4000 térkép, csaknem 200 tekercs eredeti film, valamint egy 12000 kötetes szakmai könyvtár várja az úttörténet iránt érdeklődőket. A legkisebbeket és az idősebbek számára is felejthetetlen élményeket nyújtanak a szakgyűjtemény színes rendezvényei, legyen szó akár Budapesten a Múzeumok Majálisán való részvételről, vagy „otthon”, Kiskőrösön a Múzeumok Éjszakájának apropójára szervezett programokról.